26. 5. 2019

VAK Beroun pomohl vyřešit pitnou vodu pro Trnovou

Malé obci ve Středočeském kraji nedaleko Prahy – Trnové, která se v posledních letech potýkala s kvalitou vody, pomohl problémy vyřešit VAK Beroun. Píše o tom v časopisu SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR) Ivana Weinzettlová Jungová.

Během roku 2015 byla voda prohlášena za nepitnou a nebylo možné ji používat ani pro základní hygienické potřeby. K nápravě situace došlo až v letošním roce za přispění technologií, jejichž doplnění VAK Beroun po důkladném zhodnocení stavu doporučil. K osvětlení případu uspořádal VAK Beroun dne 19. října prezentaci s názvem Voda v Trnové po roce opět pitná – Jaké byly příčiny nevyhovujícího stavu a jaké technologie jsou nyní použity pro úpravu vody včetně exkurze na ÚV Trnová.

Nespokojenost s dodávanou vodou, jejíž cena navíc dosahovala vysoké částky, 162 korun za vodné a stočné, vedla odběratele na sklonku roku 2015 k žádosti na Ministerstvo zemědělství o provedení technického auditu. Byly zjištěny závažné nedostatky a obec změnila provozovatele. Nyní má VAK Beroun uzavřenou smlouvu na provozování úpravy vody v Trnové na jeden rok a společnosti se podařilo napravit nevyhovující stav při zásobování obyvatel nekvalitní vodou. Vedle zásadních technických opatření byla zjednána náprava i ohledně smluvních vztahů. Zjistilo se, že podstatná část infrastruktury je v majetku obce, takže byla za přispění VAK Beroun sjednána dohoda mezi vlastníky provozně souvisejícího majetku. Následná provozovatelská smlouva byla uzavřena jako trojstranná.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo zapotřebí navrhnout řadu úprav a doplnit některé nové technologie. K nedostatkům technologické linky patřila například neexistující rychlá homogenizace koagulantu. Dávka koagulantu byla nastavena na doporučení dodavatele a prakticky se už dále neměnila. Provozní záznamy byly vedené neprofesionálně a byly nečitelné. První separační stupeň nevykazoval požadovanou separační účinnost, respektive nefungoval skoro vůbec. Bylo zjištěno silné zanesení filtrační náplně nevypranými zbytky suspenze. Pralo se vodou po sedimentaci, která však obsahovala i část sedimentované suspenze a zpětně zanášela filtr. Nebylo nainstalováno praní vzduchem. Trvalo dlouho, než se výsledek nevyhovujících vzorků z laboratoře dostal k obsluze. Úpravy technologie, které nový provozovatel považoval za nezbytné, si za první půlrok vyžádaly více jak 700 tisíc korun. Byly doplněny regulační prvky (rotametry) na stupni filtrace a vyměněna náplň ve filtrech za speciální náplň na bázi páleného jílu FILTRALITE. Byla také provedena optimalizace dávkování chemikálií. Dále nově přibyly mikrofiltrační jednotka AMAYA, která je na úpravnu poskytnuta formou nájmu, a dezinfekce ultrafialovým zářením. Po důkladném vyčištění vodojemu a celé sítě a sérii vyhovujících rozborů bylo možno v srpnu 2016 opět prohlásit vodu za pitnou. Do budoucna bude nutné změnit ještě zdroj prací vody.

Další informace na www.sovak.cz

Zdroj a foto: SOVAK

3.11.2016 2.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2