21. 9. 2020

5.5.2020 6.46, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Žatci začíná rekonstrukce poruchového vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede v Žatci, v ulicích Komenského alej a Volyňských Čechů rekonstrukci poruchového vodovodu a děravé kanalizace, pro cca 150 napojených obyvatel.

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 60 mm, který byl uveden do provozu v roce 1955. Řad je již dožilý a poruchový. Stoka je v ulici Komenského alej tvořena potrubím z betonu DN 300 a z kameniny DN 200, dále je zde úsek kanalizace ze zdiva 450/500 a 300/450. V ulici Volyňských Čechů je kanalizace tvořena betonovým vejcem DN 800/1200 a rovněž úsekem ze zdiva 650/1000. V obou ulicích kanalizace pochází z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje korozi materiálu místy nad 50 %, netěsné spoje, vymleté spáry a díry. Místy je chybějící zdivo a nevyhovující šachty. Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Žatec, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 231,70 metrů a kanalizace v celkové délce 314,30 metrů. Stavba bude prováděna částečně otevřeným výkopem a zčásti bezvýkopově.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 231,70 metrů, vč. přepojení 13 ks vodovodních přípojek. Stávající potrubí bude v místech ve výkopu odstraněno. Pro požární zajištění území bude využíván stávající nadzemní hydrant v ul. Komenského alej před obchodním domem LIDL. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100, a rekonstrukce proběhne otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (19. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

SVS, ilustrační foto Naše voda

 

5.5.2020 6.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4