20. 9. 2018

7.6.2011 22.47, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V teplické Bílinské ulici bude v létě nová kanalizace a vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Teplicích, v Bílinské ulici, další ze svých  letošních investičních akcí. Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu za téměř 7 milionů korun. Uvedla to mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

„Jedná se o dopravně značně zatíženou komunikaci, kudy jezdí autobusové a trolejbusové linky MHD. Jsou tu omezené možnosti objížďky, proto zkrátíme dobu rekonstrukce na minimum. Závěrem akce po dohodě s magistrátem města Teplice provedeme obnovu povrchu komunikace v šíři jednoho jízdního pruhu,“  řekl  generální ředitel SVS Miroslav Harciník.

V Bílinské ulici v úseku mezi křižujícími ulicemi Lounská a Novoveská vykazuje stávající jednotná kanalizační stoka časté poruchy. Dochází k zatápění ubytovny na křižovatce s Novoveskou ulicí. Na křižovatce ulic Americká – Lounská – Bílinská je v průtočném profilu vejcovité stoky vedeno vodovodní potrubí, takže stoka se obtížně čistí a revizní šachty jsou neprůlezné.

Vzhledem k souběhu vodovodu s kanalizací, kdy je vzdálenost mezi nimi je do jednoho metru a při rekonstrukci kanalizace hrozí porušení vodovodu, se zároveň při rekonstrukci kanalizace provede i rekonstrukce vodovodu. Dojde k výměně kameninové kanalizační stoky o průměru 250 mm za kameninu o průměru 400 mm v délce 215 metrů.  Na trase doje k přepojení 23 stávajících kanalizačních přípojek.

Bude tu rovněž vyměněno 215 metrů vodovodních trubek z kameniny o průměru 150 mm, navíc vodovod bude směrově i výškově vymístěn z kanalizační stoky. Vyměněny budou také dva podzemní hydranty a dojde k opravě veřejných částí všech osmi stávajících vodovodních přípojek na trase. S ohledem na podmínky dané historickou zástavbou lázeňského města Teplice probíhá rekonstrukce bezvýkopovou metodou.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 5,8 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS a zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace Ústí nad Labem s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. dubna 2011, vlastní stavební práce začaly v květnu.  Po dokončení přepojení vodovodních přípojek dojde  30. 6. 2011 k předání části staveniště zahrnující veřejné plochy – chodníky – aby mohla být provedena obnova naplánovaná městem. Termín dokončení investiční akce SVS je stanoven  na srpen 2011.

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. 

Zdroj: www.svs.cz.

7.6.2011 22.47, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO NECHRANICEVODNÍ DÍLO NECHRANICE
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >