4. 6. 2020

15.5.2020 0.14, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Roudnici nad Labem začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Roudnici nad Labem, v ulicích Švermova a Kpt. Jaroše, rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 300 napojených obyvatel.

Stavba je koordinována s investiční akcí města, které plánuje provést obnovu povrchů vozovky, rekonstrukci chodníků a výstavbu parkovacích stání. V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80 z roku 1930 a 1952. Řady jsou již dožilé. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 500 a DN 300, uvedené do provozu v roce 1930. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu, četné praskliny, kaverny ve dně, narušení stoky, dochází k průsakům odpadní vody do terénu. Část stoky se nachází pod garážemi. Z uvedených technických důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 314 metrů a kanalizace v celkové délce 483 metrů.

Pro novou kanalizaci bude v ulici Švermova (stoka A) použito potrubí z kameniny DN 500 v délce 263,5 metrů a DN 300 v délce 54,5 metrů. Bude položen nový úsek kanalizace (stoka B) a to rovněž z kameninového potrubí DN 300 v délce 84 metrů. Stoka C v části ulice Kpt. Jaroše bude z kameniny DN 300 v délce 81 metrů. Dojde ke zrušení betonové stoky DN 300 v délce 85 metrů. Zároveň budou přepojeny všechny kanalizační přípojky. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 80 v délce 314 metrů. Součástí stavby jsou propoje v délce 27 metrů a přepojení 21 ks vodovodních přípoje. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem.

Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začnou od 20. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 8 měsíců od předání staveniště, tj. do 4. ledna 2021. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zdroj a mapka lokality: SVS

 

15.5.2020 0.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5