25. 5. 2019

17.1.2012 16.00, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Rájci budou mít kvalitní pitnou vodu díky nové technologii

Severočeská vodárenská společnost (SVS) nyní dokončuje úpravu a doplnění technologie v úpravně vody Rájec na Ústecku. Informovala o tom SVS s tím, že hotovo by mělo být do konce ledna.

“Stávající technologie úpravny vody Rájec neumožňuje vyrobit ze surové vody vodu pitnou v kvalitě vyhovující legislativě. Doplnění technologie bude provedeno za provozu úpravny postupně, aby bylo zachováno potřebné množství a jakost vody dodávané do sítě,“ řekl David Votava, ředitel odboru koncepce a rozvoje Severočeské vodárenské společnosti.

Obec Petrovice na Ústecku s cca 530 obyvateli je zásobována z místního vodovodu. Je rozdělena na dvě tlaková pásma, která jsou zásobována z úpravny vody Rájec a z úpravny vody Petrovice. Úpravna vody Rájec vyrábí pitnou vodu z vodního zdroje Rájec – hraniční jímka.

Je to dostatečně vydatný zdroj podzemní vody, který leží na hranicích se SRN. Problematická je však kvalita, protože voda obsahuje zvýšené koncentrace např. hliníku, železa, manganu a pesticidu hexazinon. Stávající technologie úpravny vody Rájec neumožňuje odstranění všech problematických ukazatelů. SVS proto na základě vypracované studie připravila opatření, které proběhne postupně ve dvou etapách. Přinese změnu technologie úpravny vody včetně kalového hospodářství a zajistí odstranění uvedených nežádoucích látek z pitné vody.

Nyní se v úpravně vody Rájec dokončuje první etapa, instalace speciálního filtru, včetně nezbytných stavebních prací. Filtr s vysokou náplní granulovaného sorpčního aktivního uhlí, jehož účinnost již byla prověřena pokusy na podobných nevyhovujících vodních zdrojích, umožní odstranění pesticidu z vody.

V druhé etapě, jež se nyní projekčně připravuje, má být technologie úpravny doplněna o další filtry (k odstranění hliníku, železa a manganu). Také bude doplněno kalové hospodářství, kvůli potřebě praní filtrů úpravny a zpracování vzniklých kalů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. listopadu 2011. Stavební práce byly zahájeny v listopadu a mají být dokončeny do 31. ledna 2012.

Zdroj: SVS

17.1.2012 16.00, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2