20. 9. 2021

4.11.2020 13.19, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Radonicích na Chomutovsku začne kompletní rekonstrukce ČOV

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Radonicích na Chomutovsku kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1993. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V obci Radonice je vybudovaná jednotná kanalizace zakončená mechanicko-biologickou ČOV s oxidačními příkopy s kessenery a kruhovou dosazovací nádrží. Kapacita byla dle původní projektové dokumentace 197,4 m3 /den, tzn. 2,3 l/s. ČOV byla navržena na 2000 EO. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1993.

Na přítoku je v areálu ČOV umístěna odlehčovací komora. Neodlehčené splaškové vody natékají na hrubé předčištění ve složení strojní jemné česle s lisem na shrabky a vertikální lapák písku. Z lapáku písku natékají odpadní vody do čerpací stanice, kterou tvoří tři šneková čerpadla.

Vyčerpané odpadní vody jsou zaústěny do oxidačního příkopu. Provzdušňování a pohyb vody v příkopu zajišťují dva oxidační hřebenové bubny.  Z oxidačního příkopu natéká odpadní voda přes regulační šachtu do kruhové dosazovací nádrže.

Dosazovací nádrž je vybavena pojezdovým mostem na stírání dna a hladiny. Odtah kalu ze středového žlabu je potrubím buď do ČS přebytečného kalu, nebo na přítok před šnekové čerpadlo. Přebytečný kal je z jímky přebytečného kalu čerpán na dva kalojemy. Zahuštěný kal z kalojemů je fekálním vozem odvážen na ČOV Kadaň. Součástí areálu ČOV jsou kalová pole, která se v současnosti nevyužívají. Vyčištěné vody z DN jsou přes měrný objekt – Parshallův žlab pouštěny do recipientu (potoku Liboc). Součástí areálu ČOV je provozní objekt, ve kterém je místnost obsluhy, WC, elektro rozvodna, šatna s umývárnou. K provozní budově je přistavěna garáž.

Technologické vystrojení na celé ČOV, vyjma česlí a šnekových čerpadel, je na hranici životnosti. To samé platí i o trubních rozvodech a armaturách. Armaturní komora kalojemů promrzá. Dochází k zamrzání potrubí odtahu kalu fekálním vozem.

Dle územního plánu se výhledově napojí na ČOV Radonice místní část Vintířov a uvažuje se s napojením Miřejovic u Vintířova. Uvažovaný výhledový počet se předpokládá 1 230 obyvatel.

V rámci stavby dojde ke kompletní rekonstrukci ČOV ve stávajících objemech bez dostavby při zachování stávajícího typu ČOV. Po rekonstrukci se počítá s provozem obou oxidačních příkopů a jedné kruhové dosazovací nádrže. V průběhu rekonstrukce bude v provozu vždy jeden oxidační příkop. V souladu s připravovanou změnou legislativy je navržena chemická eliminace fosforu dávkováním síranu železitého. V rámci rekonstrukce ČOV dojde k instalaci nadzemní dvouplášťové nádrže síranu železitého s odvodněním stáčecího místa na přítok. Budou zrekonstruovány oba kalojemy včetně armaturní komory. Kalová pole nebudou po rekonstrukci využívaná. Pro posílení dodávky vzduchu během rekonstrukce ČOV (do doby rekonstrukce AN2) bude do pravé provozované linky provizorně osazeno a připojeno do systému řízení nové provzdušňovací a míchací zařízení Triton s dmychadlem (do konce roku 2020).

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 6. listopadu 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 18 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. dubna 2022. Následně proběhne zkušební provozu ČOV v délce 14 měsíců.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Naše voda, grafika: SVS

4.11.2020 13.19, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁNAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2021>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3