5. 7. 2020

V Praze revitalizují další rybník – Pod Vlkem

Lesy Hlavního města Prahy v této době provádějí revitalizaci rybníka Pod Vlkem. Až budou práce dokončeny, bude zachována v lokalitě kvalitní vodní plocha s vysokým estetickým a ekologickým potenciálem.

Podle informací Lesů Hl. města jsou práce rozvrženy s ohledem na pravidelné rozmnožování ropuchy obecné, které zde každoročně z jara probíhá. Celá akce tedy probíhá od letošního srpna do dubna příštího roku.

V roce 2009 převzal rybník odbor ochrany prostředí MHMP a v rámci celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží začala příprava celkové revitalizace rybníka. Projekt řeší celkové odbahnění rybníka, výstavbu vypouštěcího a záložního napouštěcího zařízení, opravu a zpřírodnění břehů a vegetační úpravy.

Odbahněním nádrže dojde ke snížení maximálního možného objemu úživného organického sedimentu. Hranice odbahnění je navržena pouze v prostoru zátopy s minimálním dotčením břehových partií. Odtěžením 113 m3 sedimentu z prostoru nádrže se zvýší objem zásobního objemu nádrže ze současných 251 m3 na 364 m3. Zatopená plocha 0,05 ha zůstane stejná i po odbahnění. Průměrná hloubka vody v nádrži se zvýší z 0,50 m na 0,72 m.

Rekonstrukce hráze spočívá ve vybourání stávajícího betonového opevnění návodního svahu hráze, odtěžení části zeminy z návodního svahu, úpravě sklonů a provedení nového opevnění návodního svahu hráze pomocí kamenné rovnaniny a drátokamenných košů.

Břehové partie budou mírně rozvolněny a část břehů bude opevněna pomocí vegetačních kokosových rohoží a část, pro zajištění přístupu k vodní hladině,  kamennou dlažbou. Pro posílení přítoku v málo vodném období je navrženo vybudování dodatečného přítoku z dešťové kanalizace přes lapač ropných látek.

Pro potřeby vypouštění a čištění nádrže bude v jižní části zřízeno nové výpustní zařízení (požerák), které bude obloženo lomovým kamenem. Odpad bude zaústěn do dešťové kanalizace vedoucí do Prokopského potoka.

Rybník Pod Vlkem vznikl ve 40. letech minulého století na levostranném přítoku Prokopského potoka jako zdroj vody pro případ požáru. Potok již z větší části zmizel, ale rybník se téměř v nezměněné podobě dochoval až do dnešní doby. V současnosti je rybník napájen zejména z pramenů nad rybníkem, má betonové břehy a dno a nemá žádné vypouštěcí ani napouštěcí zařízení. Okolí rybníka je zarostlé různou náletovou vegetací a dno je zanesené cca 113 m3 sedimentu.

Zdroj: Lesy Hl.m.Prahy

11.11.2011 15.06, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2