20. 5. 2019

V Praze je kvalita pitné vody vyhovující a odpovídá vyhlášce ministerstva zdravotnictví

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) odmítají informace o údajné závadnosti pitné vody v Praze a nutnosti zakoupení vodních filtrů do domácností. PVK to dnes zdůraznily ve své tiskové zprávě, kterou má Naše voda k dispozici.

„PVK upozorňují Pražany, že tyto informace jsou zavádějící, neboť kvalita pitné vody z veřejného vodovodu, kterou dodávají Pražské vodovody a kanalizace, je v celé Praze nezávadná a odpovídá požadavkům vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která je v souladu s normami EU. Vodu z pražské distribuční sítě není nutné pro použití dále upravovat,“ konstatujue se ve zprávě.

Kontrole pitné vody je podle mluvčího PVK Ondřeje Pokorného věnována vysoká pozornost. Kontrola vody při její úpravě na úpravnách vody a její distribuci spotřebitelům je prováděna jak akreditovanou laboratoří provozovatele, tedy PVK, tak v rámci kontroly Orgánem ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice hlavního města Prahy). Tím je zaručeno, že kontrola kvality pitné vody probíhá na vysoké úrovni a je přísně kontrolován celý proces výroby pitné vody.

„Na základě tohoto trvalého sledování kvality pitné vody v pražské distribuční síti můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce chemické, mikrobiologické i biologické,“ uvedl Pokorný.

Celkem laboratoře PVK, a.s. v roce 2011 sledovaly kvalitu vody u více než 4 600 vzorků s celkovým počtem stanovení téměř 134 000.  Z toho přes 70 procent vzorků  bylo odebráno z pražské distribuční sítě a zbytek vzorků bylo odebráno v úpravnách vody Želivka a Káraný. Distribuční síť  byla kontrolována v průběhu roku 2011 jak po trase distribuce (vodojemy, přivaděče), tak u spotřebitelů.

Podrobné informace o kvalitě pitné vody naleznou zákazníci PVK na /www.pvk.cz/aktualni-kvalita-vody.html

Naše voda

 

5.1.2012 15.20, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2