19. 9. 2020

20.8.2020 4.50, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Němčí proběhne rekonstrukce zkorodovaného vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2020: V Němčí, jež je místní část obce Malečov, vymění poruchový zkorodovaný vodovod ve směru od vodojemu, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 800 obyvatel.

V uvedené lokalitě se nacházejí dva ocelové vodovodní řady DN 80 mm, které byly uvedeny do provozu v roce 1955. Vodovod je značně zkorodovaný, dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Hloubka uložení je do 2 metrů. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 459,53 metrů. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodů ve stávající trase, která je vedena v zeleni a kříží štěrkovou příjezdovou cestu k vodojemu Němčí. Pro nové vodovodní řady bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE100 RC+ (řad V1 v délce 194,30 metrů 72,76 metrů, řad V2 192,47 metrů).

Souběžně s řady dále dojde k výměně bezpečnostního přepadového potrubí z vodojemu v délce 25,03 metrů, které je na konci vyústěno na lesní pozemek. Přes soukromý pozemek bude provedeno uložení potrubí bezvýkopovou technologií řízeným vrtem v celkové délce 72,76 metrů. Pro bezvýkopovou metodu bude použito 3-vrstvé potrubí z PE-HD PE100RC+ SDR17 DN/OD90 PAS 1075 typ.03.

Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (35. kalendářní týden přípravné práce, vlastní stavební práce od 31. srpna). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 23. prosince 2020.

SVS, ilustrační foto Naše voda

20.8.2020 4.50, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4