10. 7. 2020

21.12.2011 9.53, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Litoměřicích budou mít vodovod z větší kapacitou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Litoměřicích další z významných  letošních investičních akcí. Rekonstruuje a zvyšuje kapacitu přívodního řadu z prameniště Močidla. Informovala o tom mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

„Rekonstrukce celkem 2 749 metrů vodovodního řadu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 3 000 připojených obyvatel I. tlakového pásma v Litoměřicích,“  řekl Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Skupinový vodovod Litoměřice – provozní větev Litoměřice je zásobována vodou z úpraven vody Malešov a Vrutice, doplněný o přítok z pramenišť Močidla, Mentaurov a Pokratice. Město je rozděleno do pěti tlakových pásem. Pro I. tlakové pásmo je zdrojem vody prameniště Močidla. To má vydatnost minimálně 13,5 l/s, ale využívá se maximálně 9 l/s. Voda z prameniště je distribuována svodným řadem  v délce 122 metrů do akumulační jímky a dále přívodním řadem délky 2 627 metrů do vodojemu Litoměřice – Mostka I. Tyto vodovodní řady jsou z roku 1935. Jsou značně zkorodované, opakovaně poruchové a kvůli inkrustaci nedostatečně průchodné.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu v celkové délce 2 749 metrů. Rekonstrukce umožní kapacitnější využití vodního zdroje pro zásobování města. Litinový svodný řad průměru 100 mm bude v délce 122 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 100 mm. Litinový přívodní řad průměru 125 mm bude v délce 2 627 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 150 mm. Řad bude zrekonstruován včetně akumulační jímky, tří kalníků a jednoho vzdušníku. Součástí akce jsou i úpravy ve vodojemu Litoměřice – Mostka I. a přepojení vodovodní přípojky pro nemocnici.

Trasa vodovodu vede ve volném terénu (pole, pastviny, les, lesopark), ale i územím obce Žitenice a její části Skalice. Větší část trasy ve volném terénu bude provedena bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 11,901 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. listopadu 2011.  Stavební práce byly  zahájeny v druhé polovině listopadu. Termín dokončení je stanoven  do konce června 2012.

Zdroj: SVS

21.12.2011 9.53, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2