9. 8. 2020

1.7.2020 14.04, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Křimově na Chomutovsku zrekonstruují vodojem Třetí Mlýn

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2020: V Křímově na Chomutovsku provedeme rekonstrukci stavebně i technologicky dožilého vodojemu Třetí Mlýn, pocházející z 80. let minulého století. Uvedl to Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Předmětem rekonstrukce je vodojem umístěný na p.p.č. 39 v k.ú. Suchdol u Křimova, který slouží k akumulaci vody využívané pro praní filtrů úpravny vody Třetí Mlýn. V objektu vodojemu se nachází vstupní prostor, armaturní komora v suterénu objektu a 2 akumulační komory o celkovém objemu 600 m3. Přístup k vodojemu je z areálu úpravny vody po lesní pěšině a betonovém schodišti.

Střecha byla před 10 lety nahrazena střešními PUR panely, které jsou uloženy na ocelových profilech. Z důvodů vysoké vlhkosti v objektu, jsou tyto profily zkorodované. Vnější omítky objektu jsou degradované, z části cca 15 % opadané. Vstupní dveře jsou plechové, nezateplené a zkorodované. Vnitřní omítky jsou velmi narušené. Ve vstupním prostoru se v podlaze nachází výplň z luxferů a vstup do suterénu, na kterém je položen plechový poklop.

Akumulační komory jsou otevřené a veškerá vlhkost z nich se přenáší do vstupního prostoru objektu. Na vstupech do akumulačních komor, v komorách a na vstupu do suterénu se nacházejí zkorodované žebříky. Povrchy stěn a stropů v akumulačních komorách jsou v dobrém stavu, pouze stropy a stěny u vstupu do komor vyžadují sanaci. Stávající odvětrávací prostupy již neplní svou funkci. Technologie v armaturní komoře a elektrické rozvody jsou v původním stavu a vyžadují výměnu.

V rámci rekonstrukce budou vybourány podlahové luxfery a poklop vstupu do suterénu, na otvory budou osazeny kompozitní poklopy. Veškeré žebříky v objektu budou nahrazeny novými žebříky z nerezové oceli s protiskluzovými nášlapy. Uvolněné části betonů budou odsekány, ocelová výztuž se očistí, provede se její pasivace a následně reprofilace betonu. Na vstupech do akumulačních komor se povrchy stěn a stropů ošetří hydroizolační stěrkou vhodnou pro styk s pitnou vodou. Nepřídržné vnitřní i vnější omítky budou odstraněny, nerovnosti budou lokálně opraveny a celoplošně sjednoceny tenkovrstvou hmotnou s perlinkou. Na vnější povrchy se nanese tenkovrstvá fasádní omítka, na vnitřní plochy štuk s nátěrem odolným proti vlhku. Část střechy nad vstupy do akumulací budou po zasanování oplechovány titanzinkovým plechem. Nosné ocelové profily pod střechou vstupního prostoru budou očištěny a natřeny.

Vstupní dveře do objektu budou nahrazeny ocelovými zateplenými dveřmi s povrchovou úpravou, na vstupech do akumulačních komor budou osazeny plastové dveře s bočním pevným panelem. V objektu bude zhotoveno řízené odvětrání vstupního prostoru a suterénu, které bude ovládané teplotním a vlhkostním čidlem. Dále bude zřízeno odvětrání obou akumulačních komor. Venkovní zábradlí u schodiště se očistí a opatří nátěrem, okolo objektu se zhotoví oplocení z pletiva s ocelovými sloupky a vstupní brankou. Veškerá technologie a elektroinstalace (el. rozvody, zásuvková skříň, osvětlení a zabezpečovací zařízení) budou vyměněny za nové.

Zdroj: SVS

1.7.2020 14.04, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6