18. 9. 2020

V ČR je 92 procent lidí napojených na vodovody

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) zásobuje 9,5 milionu obyvatel ČR pitnou vodou a následovněji čistí pro více než 8,5 milionu lidí. Řekl to dnes při slavnostním zahájení  mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI předseda představenstva SOVAK František Barák.

WATENVI tvoří Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace, jejímž pořadatelem je SOVAK ČR a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno. „Dohodli jsme se, že počínaje letošním rokem bude ukončena roční perioda konání těchto veletrhů a další se uskuteční až za dva roky, tedy v roce 2013. Vážím si všech vystavovatelů, kteří se rozhodli pro letošní účast. Chceme totiž ukázat a současně se pochlubit se vším, co znamená výroba, dodávka pitné vody a její následné odkanalizování a vyčistění a vrácení zpět do přírody,“ řekl Barák. Podle něho je tento obor malý a pro většinu spotřebitelů a občanůneviditelný. Vzpomenou si na vodohospodáře pouze v případě, že jim z kohoutku neteče pitná voda nebo mají ucpanou kanalizaci.„Přejeme si, aby těchto nepříjemných okamžiků bylo co nejméně. Proto chceme všem ukázat, jak v těchto složitých situacích je komplikovaná výroba a dodávka pitné vody tak, aby byla k dispozici kdykoliv,“ doplnil.
Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Miroslav Nováček připomněl, že svaz je spojujícím článkem mezi malou a velkou vodou, neboťsdružuje významné firmy z hlediska výroby pitné vody, čištění odpadních vod, ale též společnosti a státní podniky Povodí a konzultační firmy, které se podílejí na rozvoji vodního hospodářství ČR. „Na veletrhu vystavují nejvýznamnější společnosti a firmy z této oblasti a zároveň operátoři na vodohospodářském trhu. Jsem přesvědčen, že tato prestižní akce splňuje charakter, který my, jako vodohospodáři, očekáváme. Tedy od prezentace našeho oboru pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Chtěl bych vzpomenout také na zpracování odpadů, kde se především jedná o problematiku, která souvisí s naším oborem,“ doplnil Nováček.
„Nastala změna správy malých vodních toků. K 1. lednu 2011 proběhla transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Převedením správy malých vodních toků do státních podniků Povodí a Lesů ČR přineslo změnu správy asi 50 000 kilometrů drobných toků, potoků a bystřin. Cílem tohoto procesu je zvýšení integrace správy vodních zdrojůa zkvalitnění péče o tyto toky. Naše správa však zůstává zachována pouze s omezeným časovým mandátem do konce letošního roku jako správce staveb k hospodářským melioracím zemědělských pozemků ve vlastnictví státu, které nejsou v přímé souvislosti s činností státních podniků Povodí a Lesů ČR,“ řekl náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík.
Ve svém projevu se dotkl i problematiky povodní. Uvedl, že loni lidé pocítili ničivou sílu záplav při dvou povodňových vlnách na různých místech naší republiky. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli ke zmírnění následků a odstraňování škod, ale též k výstavbě protipovodňové prevence. Poslední roky nám opět tvrdě ukázaly, že musíme být na povodňové situace připraveni. Druhá etapa prevence před povodněmi ministerstva zemědělství již úspěšně probíhá a již nyní zahajujeme přípravu třetí etapy. Předpokládá se, že začne v roce 2013. V této fázi by měly být aplikovány kombinace technických a přírodě blízkých opatření,“ uvedl Kendík. Hovořil i o zásobování obyvatelstva pitnou vodou a také její odkanalizování. Konstatoval, že máme velký podíl obyvatelstva napojených na vodovodní síť (téměř 92 procent) a také v oblasti napojení na kanalizaci a následně čištění odpadních vod. Právě v této oblasti je situace velmi dobrá. „I tam jsou však oblasti, kterým se musí věnovat zvýšená pozornost. Jde zejména o menší obce, kde není úroveň napojení na tuto infrastrukturu zdaleka ideální,“dodal.
Eduard Muřický, ředitel odboru strategií a trendů MPOřekl, že technologiím pro ochranu a tvorbu životního prostředí se dostává stále větší prestiže, a to nejen u nás, ale i v Evropě. „Naše ministerstvo je připraveno i nadále podporovat environmentální a inovativní technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, a to zejména se zaměřením na malé a střední podnikatele. Chtěl bych zdůraznit oblast výzkumu a vývoje, která je podprována naším rezortem prostřednictvím programu TIP. Za měsíc se bude vyhlašovat další výzva za půl miliardy korun,“ konstatoval Muřický. Dodal, že suroviny a energetická bezpečnost patří ke klíčovým oblastem, ježzajišťuje konkurenceschopnost České republiky do budoucna. Proto nedávno vláda vytvořila Radu pro energetickou a surovinovou strategii. Tato problematika přímo souvisí s oblastí ochranyživotního prostředí a s využíváním druhotných zdrojů.Hlavním cílem bude vytvoření energetické a surovinové politiky, která se stane prevencí státu před hrozbou vzniku kritických situací.

Zdroj: www.bvv.cz

24.5.2011 10.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2