11. 8. 2020

1.5.2020 4.07, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Chomutově začala rekonstrukce 100 let starého vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Chomutově, v ulicích Karla Čapka a Krušnohorská, rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu pro cca 150 napojených obyvatel.

Stavba je koordinována s městem Chomutov, které plánuje provést obnovu povrchů. V uvedené lokalitě, v obou ulicích, se nacházejí ocelové vodovodní řady v profilu DN 100, které byly uvedeny do provozu v roce 1920. Řady jsou již dožilé a stáří materiálu se začíná projevovat poruchovostí. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou, tvoří ji potrubí z kPVC DN 300 a DN 400, a pochází z roku 1995. Stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Z důvodu špatného technického stavu vodovodních řadů, a v koordinaci s investiční akcí města Chomutova, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 372,75 metrů. Rekonstrukce vodovodu se provádí ve stávající trase a nivelitě. Provádění stavby je výkopovou formou – pokládkou nového potrubí v pažené rýze, včetně odstranění původních konstrukcí a přepojení přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (18. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 6. srpna 2020. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

SVS, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

1.5.2020 4.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6