19. 9. 2020

2.6.2020 13.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

V České republice trvale ubývá drobných vlastníků půdy

Svaz vlastníků půdy ČR dnes zveřejnil aktuální informaci o počtu vlastníků zemědělské půdy v ČR. Setrvalým trendem je úbytek počtu fyzických osob jako vlastníků půdy užívané k zemědělské produkci, přetrvávající koncentrace vlastnictví a přesun půdy do vlastnictví právnických osob.

Dle Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 se za zemědělskou půdu považuje orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Aktuálně (květen 2020) činí celkový počet vlastníků zemědělské půdy v České republice 3,2 milionu a v jejich vlastnictví bylo 4,2 milionu hektarů zemědělské půdy.

Nejpočetnější skupinou vlastníků jsou fyzické osoby, které vlastní půdu buď individuálně, nebo ve společném jmění manželů (SJM). Fyzické osoby takto vlastní 75 procent výměry zemědělské půdy v ČR, tj. 3,1 milionu ha zemědělské půdy a jejich počet činí cca 3,1 milionu. Průměrná výměra na jednu fyzickou osobu (nebo SJM) tak činí cca 1 ha.

Právnické osoby vlastní 21 procent výměry zemědělské půdy v ČR, tj. 926 tisíc ha zemědělské půdy. Počet právnických osob vlastnících zemědělskou půdu činí cca 55 tisíc, při průměrné výměře 17 ha na jednu právnickou osobu. Stát aktuálně vlastní cca 134 tisíc ha, tj. cca 3 procenta zemědělské půdy v ČR. Další subjekty (cizí státy, organizační složky) jsou z pohledu vlastnictví zemědělské půdy málo významné.

Pokud z výše uvedených dat vyloučíme vlastníky zahrad, pak získáme následující údaje o vlastnické struktuře zemědělské půdy využívané k zemědělské produkci. Celkový počet vlastníků je 1,79 mil. vlastnících 4,03 mil. ha půdy, z toho 1,75 mil. fyzických osob vlastní  2,98 mil. ha půdy a 41 tis. právnických osob vlastní 913 tis. ha zemědělské půdy. Ve srovnání s předchozím rokem opět klesl počet vlastníků fyzických osob o téměř 25 tis., naopak počet vlastníků právnických osob vzrostl o cca 700.

Uváděné údaje vychází z evidence katastrálních úřadů a zohledňují jak pozemky vedené v katastru nemovitostí, tak pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, kterých je evidováno pouze cca 126 tis. ha.

Zdroj: Svaz vlastníků půdy ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

2.6.2020 13.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4