31. 3. 2023

V České Lípě mají zmodernizovanou čistírnu za 255 milionů

V České Lípě dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila rok a půl dlouhou akci poslední stavby projektu „Čistá Ploučnice“. V České Lípě tak mají zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod (ČOV) za téměř 255 milionů korun. EU zatím nedala ani korunu.

Uvedl to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Tato investiční akce je největší stavbou SVS v Libereckém kraji v loňském roce. Úspěšně završila realizaci celého projektu Čistá Ploučnice na Českolipsku, což se promítá do kvality vody v Ploučnici. Doposud jsme však nezískali přislíbenou evropskou dotaci a SVS tuto stavbu, stejně jako řadu dalších, musí financovat sama,“řekl Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS.

Podle Davida Votavy, ředitele odboru rozvoje a koncepce SVS, rekonstrukce čistírny odpadních vod v České Lípě splnila cíl a to čištění splaškových odpadních vod v souladu s legislativou a směrnicí rady 91/271/EHS. „Jde o čistírnu s nejlepší dostupnou technologii, která již nyní  krátce po zahájení zkušebního provozu plní předepsané limity,“uvedl Vávra.

Stavba měla  složitý a zajímavý harmonogram postupu prací, kdy každá ze tří hlavních  etap musela zaručit plně funkční provoz . „Vyžádalo si to nadstandardně  mnoho tzv. provizorních opatření, omezení a postupů , které jsme společně s objednatelem a jeho týmem správce stavby  zdařile zvládli,“ dodává za vedoucího sdružení zhotovitelů Martin Borovička, generální ředitel SYNER.

Město Česká Lípa má tak kompletní kanalizační systém včetně dostatečně kapacitní čistírny odpadních vod. Na ČOV s kapacitou 48 150 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny odpadní vody z  České Lípy, včetně jednotlivých čtvrtí Staré Lípy, Dubice u České Lípy, Dolní Libchavy, Lad, ale i z Horní Libchavy, Sosnové, Okřešic a Žizníkova. Znečištění přiváděné na ČOV (v EO) je přibližně 30 500 z domácností
a 7 500 z drobných provozů, dílen ap. Na ČOV Česká Lípa se také mají dovážet kaly do kalového hospodářství k dalšímu zpracování z ČOV Nový Bor, Cvikov a Zákupy.

Původní ČOV byla tvořena dvěma samostatnými čistírenskými linkami s odlišnými technologiemi čištění, z konce sedmdesátých resp. začátku devadesátých let minulého století. Po rekonstrukci jde o mechanicko-biologickou ČOV s nejlepší dostupnou technologii, s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. ČOV je s lapákem štěrku před vstupním čerpáním, s hrubým mechanickým předčištěním jemnými česlemi a provzdušňovaným lapákem písku se zachycováním tuků, s usazovacími nádržemi a s aktivačním procesem systému RA-RO-SA-D-N s jemnobublinnou aerací a simultánním srážením fosforu solí železa. Pro rekonstrukci se využily všechny nádrže staré i novější čistírny.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení SYNER – SYNER VHS Vysočina – K&H KINETIC. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 23. dubna 2010. Stavební práce byly zahájeny 3. května 2010. Realizaci stavby zkomplikovaly povodně v létě 2010, kdy byly třikrát zaplaveny zpětným vzedmutím opravované nádrže staré linky. Velmi složité bylo i zakládání stavby štěrkového lapáku pro nemožnost odstavení přítokové stoky, což se unikátně řešilo přečerpáváním nátoku pomocí mobilních motorových čerpadel. Ke krátkému odstavení ČOV došlo v průběhu 1,5 roku trvající rekonstrukce jen dvakrát z důvodu výměny transformátorů a úprav napájení ČOV. Po celou dobu se bez problémů dařilo plnit původní limity vypouštěných přečištěných vod. Stavba byla investorem převzata podle plánu 31. října 2011. Celkové uvedení do ročního zkušebního provozu proběhlo 8. prosince 2011. Nyní již ČOV plní limity stanovené pro její provoz po rekonstrukci.

Dokončená investiční akce SVS v České Lípě je v celkovém finančním objemu 212,36 milionů korun (bez 20% DPH). K navýšení o cca 7 milionů korun oproti předpokladům došlo např. požadavkem na spolehlivější řešení některých technologických uzlů. Investorem stavby je SVS. Předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 116 milionů korun z Fondu soudržnosti EU (až 60% z uznatelných nákladů) a 9,7 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí ČR (5% z uznatelných nákladů). Doposud však nedošlo k podpisu finančního memoranda a SVS stavbu financuje sama. Možnost získat dotaci z fondů EU trvá do konce zkušebního provozu zrekonstruované ČOV.

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel – z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

Vedoucím sdružení je stavební společnost SYNER, s. r. o. Společnost s dvacetiletou historií je od roku 2007 součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a. s. SYNER se zaměřuje na realizaci vodohospodářských a dopravních projektů a objektů z oblasti pozemního stavitelství. Ve svém oboru patří do první patnáctky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou. SYNER s. r. o. je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a dalších titulů, naposledy se jako jediná stavební firma umístila mezi dvaceti společnostmi v soutěži Českých 100 nejlepších. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Více na www.syner.cz.

Společnost SYNER VHS Vysočina a. s. je součástí skupiny S group holding a. s. Společnost působí v oblasti výstavby vodohospodářských staveb již od roku 1990. Má v tomto oboru, speciálně pak ve výstavbě a rekonstrukcí ČOV velké zkušenosti. K dnešnímu dni v tomto segmentu realizace má 68 úspěšně dokončených staveb ČOV a jejich rekonstrukcí všech velikostí.

Společnost K & H KINETIC a. s. je dodavatelem technologií pro vodohospodářské stavby, se dvacetiletou historií. Dlouhodobě se orientuje na komplexní služby a dodávky se zaměřením na čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody, kalová hospodářství, bioplynové stanice a průmyslové řídicí systémy. Hlavní předností je důraz na kvalitu a individuální přístup ke každému zákazníkovi, s cílem optimálního řešení.  V posledních dvaceti letech se společnost významně podílela  na výstavbě a modernizaci ČOV v Česku
i na Slovensku a na přípravě a realizaci ČOV v Ruské federaci a dalších zemích SNS. Společnost má zavedený a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti a environmentálního managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001. Více na http://www.kh-kinetic.cz

Zdroj: SVS

9.1.2012 16.57, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2