5. 4. 2020

Úředníci nereagují na dotazy vodáků o suchých jezech

Zatím devět suchých jezů zdokumentoval v rámci projektu „suché jezy“ vodácký server www.raft.cz. Cílem projektu je přitom zajistit vodákům právo na vodu tak, jak je zakotveno, bohužel v obecné poloze, v naší legislativě.

Na vodáckých trasách se pod jezy se totiž stále častěji objevují suchá místa, která se musí často a velmi daleko přenášet. Lidé se obvykle domnívají, že na vině je dlouhodobé sucho, ale ve skutečnosti situace vzniká tím, že je voda odvedena do elektráren. Pod jezem pak není i třeba několik stovek metrů voda, než se opět z elektrárny vrátí do řeky.

To je i případ suchého jezu Městečko na Sázavě, na říčním kilometru 29,2 (viz mapka google). Na webové stránce http://suchejezy.cz je stav na tomto jezu vodáky zdokumentován s tím, že jde o 115 metrů dlouhý jez s širokou vorovou propustí uprostřed, kde je veškerá voda je svedena do náhonu. Přes pravou část jezu neteče za středních i nízkých stavů nic a propust je zcela zahrazena. Zanedbatelný paprsek vody teče přes levou část.

Uvedený jez spadá do působnosti odboru vodního hospodářství Městského úřadu Benešov u Prahy, ten ovšem na dotazy Českého svazu kanoistů s žádostmi o nápravu stavu nereaguje. Respektive, nápravu sjednávat nehodlá. Na místě je proto připomenout si, co benešovským vodohospodářům připomíná v oficiálním dopise i ČSK a co obsahuje tuzemská legislativa k problematice minimálních zůstatkových průtoků (MZP).

  1. zachování      nebo zlepšení jakosti povrchových vod, zejména podle ukazatelů II a III z      přílohy nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele      přípustného stupně znečištění vod,
  2. udržení      příznivých podmínek pro život ve vodě, jehož nejvýznamnějšími indikátory      jsou ryby a zoobentos,
  3. ochrana      a zachování ohrožených druhů a cenných ekosystémů nebo jejich složek,      které jsou závislé na množství a jakosti vod, zejména v úsecích      chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve      znění pozdějších předpisů,
  4. zachování      vyrovnaného režimu podzemních vod tak, aby následkem poklesu vodní      hladiny ve vodním toku a následným snížením hladiny podzemních vod      nedošlo k omezení nebo znemožnění odběrů podzemních vod,
  5. zabránění      intenzívnímu ukládání sedimentů,
  6. zohlednění      významu vodního toku pro ekologický stav krajiny, t.j. zachování      rovnováhy mezi ekosystémem tekoucí vody a k němu náležejícímu okolí,
  7. ochrana      vodního toku jako estetického činitele v krajině,
  8. zachování      nebo zlepšení podmínek pro rekreaci u vody.

V případě zmiňovaného jezu neodpovídá podle ČSK stav minimálně bodům 6, 7, a 8

Problematikou suchých jezů se bude zabývat také připravované setkání představitelů ČSK s novináři, které proběhne příští týden a o kterém vás bude portál Naše voda informovat.

Naše voda, ilustrační mapka Google

6.5.2014 13.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3