6. 6. 2020

Úpravy u Malého jezu: Ochrana před povodní, nebo jiné zájmy?

Budějovická radnice se nevzdává plánů na protipovodňová opatření v Havlíčkově kolonii a v Mladém i přesto, že opatření bude město zřejmě financovat ze svého rozpočtu. Komentář o souvislostech postoje radnice přinesl Českobudějovický deník.

Je za tím velká starost o ochranu občanů, kteří ve většině odbagrování parku u Malého jezu nechtějí, nebo jsou v pozadí jiné zájmy? Abychom si na tuto otázku odpověděli, je třeba vnímat záměr protipovodňové ochrany jako celek ve všech etapách. Deklarovaným účelem nyní připravovaného rozšíření koryta Malše pod Malým jezem je zaklesnutí hladiny povodně, v daném případě o maximálně 20 centimetrů.

Na tuto etapu mají navázat úpravy u Malého jezu a jako třetí etapa je navrženo vybudování protipovodňové hráze mezi Červeným Dvorem a novou zástavbou U Špačků. Tato hráz je vedena v územním plánu města jako veřejně prospěšná stavba a bude vybudována v nezastavěném území v zemědělských pozemcích, na kterých se dosud neškodně rozlévají povodně, a tím dochází přirozeně k zaklesnutí jejich hladiny. Hráz podstatně zmenší tento přirozený retenční prostor, a dojde tedy k zhoršení odtokových poměrů při povodních. Vybudování hráze je paradoxně součástí „Koncepce protipovodňové ochrany Jihočeského kraje“, která zároveň rozporně uvádí, že ochrana pozemků ohrázováním je možná jenom ve zcela výjimečných případech. To ale není jediné porušení zásad protipovodňové prevence, zakotvených v různých koncepčních materiálech. Dostatečně vypovídající je přehled ustanovení, s kterými je výstavba hráze v kolizi:

Plán oblasti povodí Horní Vltavy: „Při návrhu opatření proti povodním je respektována zásada, aby nedocházelo ke zhoršování morfologických poměrů vodních útvarů, urychlování odtoku vody z povodí a vylučování přirozených retencí.“

„Prioritou v oblasti protipovodňové ochrany je tedy naplňování zásad ke zvýšení retenční kapacity povodí.“

Nařízení Jihočeského kraje 3/2010: „ Podporování akumulační vodohospodářské funkce krajiny jako prevence proti velkopošným povodním prostřednictvím zvyšování retenční kapacity území….“

Nařízení vlády č. 262/2007: „Omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující povodňová rizika.“

Rovněž posudek firmy Vodní díla –Technicko-bezpečnostní uvádí, že hráz může zhoršit odtokové poměry v jiných částech záplavového území a že se jedná o nekoncepční řešení, které nelze doporučit bez posouzení záplavového území jako celku.

A nakonec jsme u otázky, proč město České Budějovice tak usilovně prosazuje tento záměr přes odpor většiny občanů, kteří mají být chráněni, a v rozporu s uvedenými zásadami protipovodňové prevence? Dospějeme k obvyklé úvaze, že za vším je třeba hledat peníze. Odbagrování desítek tisíc kubíků zeminy v parku je slušná stavební zakázka, vytěžená zemina bude podle územního rozhodnutí použita na výstavbu hráze nad Červeným Dvorem. Pod Malým jezem sice dojde k zvýšení průtočné kapacity koryta Malše, budoucí hráz však průtočnou a retenční kapacitu říční nivy nad městem omezí, a jde tedy o opatření s efektem přesně opačným.

Formálně je vše v naprostém pořádku, stavba je v územním plánu, Krajský úřad jako úřad integrované protipovodňové prevence má tuto akci ve své koncepcii přes rozpor s uvedenými předpisy a neřeší změny v záplavovém území. Pokud se ptáte, jak je možné s přihlížením úřadů porušovat základní zásady protipovodňové prevence pod záminkou protipovodňové ochrany, dospěli jsme k hlavní myšlence tvůrců záměru. Za novou hrází nad Červeným Dvorem směrem k Mladému vzniknou nové stavební parcely na minimálně sedmi hektarech, již mimo záplavové území, na pozemcích, na kterých dřív hospodařil Školní zemědělský podnik Hluboká.

Kdo bude financovat protipovodňovou hráz? Nebudou to veřejné rozpočty? Stavební firmy se zbaví desítek tisíc kubíků přebytečné výkopové zeminy na zvýšení terénu za hrází, cena pozemků stoupne na 2,5 tisíce korun za metr, odepíše se další část příměstské krajiny a nivy Malše. Oficiálně jde o zabezpečení protipovodňové ochrany obyvatel, získání nových stavebních parcel v záplavovém území je příjemným bonusem, o kterém se nemluví.

Je nepochybné, že primárně nejde o ochranu občanů Havlíčkovy kolonie, ale o zcela jiné zájmy. V Budějovicích je tedy se staronovým vedením radnice vše při starém.

Zdroj: Českobudějovický deník

8.3.2013 10.31, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5