15. 8. 2018

Úklid břehů řek Povodí Moravy: Termíny a lokality

Na druhý ročník úklidové akce Povodí Moravy „My pro vodu – voda pro nás,“, který proběhne 28. března a 4. dubna, je aktuálně přihlášeno více než 800 dobrovolníků. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

„Stejně jako v minulém roce se zatím nejvíce lidí přihlásilo ve Zlínském kraji“, upřesnil generální ředitel Povodí Jan Hodovský, který společně s managementem podniku celou akci zahájí úklidem řeky Svratky v úseku od mostu Bystrc ZOO po vodní dílo Brno dne 21. 3. 2015 od 9:00 hodin. Úklid břehů bude probíhat na celkem 57 místech, bližší informace naleznete také na stránkách www.pmo.cz, kde jsou zveřejněny i mapy jednotlivých úseků.

Povodí Moravy podpoří akci „My pro vodu – voda pro nás“ také materiálně. Kromě zajištění odvozu sesbíraného odpadu připravil státní podnik pro všechny účastníky pracovní pomůcky a malé občerstvení. Další zjemci, kteří by se chtěli do této úklidové akce zapojit, mohou kontaktovat tiskovou mluvčí Povodí Moravy Gabrielu Tomíčkovou, a to e-mailem (tomickova@pmo.cz) nebo telefonicky (606 044 895).

Loňský premiérový ročník byl velmi úspěšný. Do čištění břehů se zapojilo téměř 1300 dobrovolníků a ve spolupráci se zaměstnanci PM posbírali více než 24 tun odpadků a vyčistili břehy řek v celkové délce 211 kilometrů. Akce „My pro vodu, voda pro nás“ se setkala s velkým ohlasem především na Zlínsku, Přerovsku, Brněnsku a Olomoucku.

Lokality a termíny akce „My pro vodu – voda pro nás“

Závod Horní Morava

Provoz Přerov

Lokalita: Hloučela, Prostějov 

Úsek: Úsek úklidu je od ulice Kostelecká po ulici Tichou.

Termín: 21. 3. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u občerstvení „U Abrahámka“

Akce Čistá Hloučela proběhne ve spolupráci s ČSOP IRIS Prostějov. Předpokládaná účast cca 60 osob.

Lokalita: Romza, Nedvězí

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin před klubovnou oddílu Jilemnického 29, následně společný přesun k Romze

Akce Čištění toku Romza v Nedvězí ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.

Lokalita: Bečva, Přerov

Úsek: břehy Bečvy v Přerově

Termín: 28. 3. 2015

Sraz: tak jako v minulých letech na pravém břehu Bečvy u jezu Přerov (bod 1), následně postup proti toku k mostu Míru. V případě zájmu je možno trasu natáhnout po levý břeh do Kozlovic.

Lokalita: Nemilanka (Olomouc)

Úsek: místní část Nemilany a Slavonín. Začátek akce navrhujeme od fotbalového hřiště Nemilany a konec akce
u hřiště ve Slavoníně. Akci je možno libovolně rozdělit a případně provést čištění v části trasy.

Termín:  28. 3. 2015

Lokalita: Plumlovská nádrž

Úsek: čištění břehů Plumlovské přehrady navrhujeme jako pokračování loňské akce. Trasy lze různě kombinovat, případně si po dohodě s námi zvolit vlastní.

Termín: 28. 3. 2015

Lokalita: Podhradský rybník (Plumlov Mostkovice)

Úsek: čištění břehů Podhradského rybníka navrhujeme jako pokračování loňské akce. Trasy lze různě kombinovat, případně si po dohodě s námi zvolit vlastní.

Termín: 28. 3. 2015

Provoz Olomouc

Lokalita: Střední Morava, Olomouc

Úsek: Střední Morava, včetně ramene přes Domovinu, Olomouc, od zaústění do řeky Moravy po silniční
a tramvajový most na třídě 17. listopadu, délka úseku cca 1,3 km.

Termín: v jednání

Sraz: na pravém břehu Střední Moravy u soutoku s řekou Moravou.

Akce proběhne ve spolupráci s organizací Nová Akropolis, o.s.

Lokalita: Střední Morava, Olomouc

Úsek: od silničního a tramvajové mostu na třídě 17. listopadu po silniční most na ulici Lazecká, délka úseku cca 2,7 km.

Termín: v jednání

Sraz: u silničního mostu přes Střední Moravu na ulici Lazecká.

Lokalita: Střední Morava, Olomouc

Úsek: od lávky pro pěší za Sportovní halou UP po jez Řepčín, délka úseku cca 2,1 km.

Termín: 28. 3. 2015 (sobota)

Sraz: 9:00 u lávky pro pěší za Sportovní halou UP

Akce proběhne ve spolupráci s Komisemi městských částí Řepčín a Hejčín, ZŠ Svatoplukova a spolkem-Soukolí.

Lokalita: Bystřice, Olomouc

Úsek: od tramvajového mostu na Masarykově třídě po silniční most na konci ulice Libušina v Olomouci- Bělidlech, délka úseku cca 2,4 km.

Termín: v jednání

Sraz: u lávky pro pěší přes Bystřici, na levém břehu u MŠ Zeyerova

Lokalita: Bystřice, Olomouc- Bělidla – Bystrovany

Úsek: od silničního mostu na konci ulice Libušina v Olomouci-Bělidlech po železniční most nad obcí Bystrovany, délka úseku cca 2,5 km.

Termín: v jednání

Sraz: u Obecního úřadu v Bystrovanech

Lokalita: Morava, Olomouc

Úsek: od silničního mostu na ulici Komenského po silniční most v Olomouci-Černovíře (cca 2,2 km)

Termín: v jednání

Sraz: u silničního mostu přes Moravu na ulici Komenského, naproti restauraci Bristol

Lokalita: Třebůvka, Loštice-Vlčice

Úsek: od ČOV města Loštice po jez Vlčice (cca 3,5 km)

Termín: v jednání

Sraz: u ČOV v Lošticích

Provoz Valašské Meziříčí

Lokalita:  Rožnovská Bečva, Rožnov pod Radhoštěm

Úsek: začátek u Zuberského jezu (naproti odbočce do bývalé Tesly) po silniční most u Eroplánu, délka úseku cca 3 km, oba břehy upravené převážně v kamenných dlažbách a travním porostem místy s pochůznou bermou. Doporučujeme vhodnou obuv do terénu!

Termín: 31. 3. 2015

Uvedený termín je dohodnut na základě dlouhodobé spolupráce PM se Střední zemědělskou školou, obor ekologie a životní prostředí v Rožnově pod Radhoštěm. Předpokládá se účast studentů a pedagogického dozoru v počtu 35 osob. Je možné, že se přihlásí i ostatní organizace (základní školy apod.), jejich účast je vítána.

Sraz: v 9:00 hodin nad silničním mostem do Bučisek na levém břehu (parkoviště)

Provoz Šumperk

Lokalita:  Bratrušovský potok 

Úsek: od mostu na ul. Langrova po most na ul. Jesenická v Šumperku

Termín: 4. 4. 2015

Akce proběhne ve spolupráci s SDH Šumperk – Temenice

Sraz účastníků: v 8 hodin u hasičské zbrojnice v Temenici

Čištění budou provádět hasiči. Předpokládaná účast cca 15 dětí + 5 dospělých

Lokalita:  Moravská Sázava

Úsek: od železničního mostu v Zábřeze (Rudolfov) po lávku u bagru Lupěném

Termín: 4. 4. 2015

Čištění budou provádět Skauti Zábřeh. Předpokládaná účast cca 10 osob

Sraz účastníků: v 8 hodin u červeného kostela u kasáren

Lokalita:  Klopina

Úsek: v celé délce obce Klopiny

Termín: 4. 4. 2015

Předpokládaná účast cca 50 osob

Sraz účastníků: v 9 hodin na koupališti

 

Závod Střední Morava

Provoz Koryčany

Lokalita: Rakovec, Rousínov

Úsek: čištění toku Rakovec v Rousínově, od bet. stupně pod areálem EDP po sportovní areál v Čechyni, cca 3,2km

Termín: 28. 3. 2015

Sraz: před areálem technických služeb, resp. ČOV Rousínov od ulice Kalouskova

Provoz Zlín

Lokalita: Fryštácký potok a Dřevnice, Zlín

Úsek:   Fryštácký potok – od soutoku s Dřevnicí po most Vršava, délka úseku cca 1,5 km

Dřevnice – od silničního mostu u Hespa Malenovice po jez Příluky, délka úseku cca 3,5 km.

Termín: 11.–12. 4. 2015

Čištění budou provádět Skauti Zlín. Předpokládaná účast cca 300 osob.

Lokalita: Trnávka, (Slušovice, Trnava)

Úsek: od soutoku Trnávky s řekou Dřevnicí v Trnavě po konec obce Trnava. Délka úseku cca 7,5km.

Termín: začátek května, upřesnění v závislosti na počasí

Sraz:  u OU Trnava

Čištění budou provádět členové místního fotbalového klubu, SDH Trnava a členové místního mysliveckého sdružení. Předpokládaná účast cca 150 lidí.

Lokalita: Rusava, Dobrotice – Všetuly

Úsek: od jezu Dobrotice po most Všetuly (směr Přerov, ul. 6. května), délka úseku cca 4km

Termín: konec dubna – začátek května, upřesnění v závislosti na počasí

Čištění budou provádět členové SDH Holešov (děti) a místní dětské zájmové sdružení, předpokládaná účast cca cca 30-50 lidí.

Lokalita: Zacharka, Kroměříž

Úsek: otevřený úsek koryta toku za sídlištěm Zachar od vtokového objektu po konec sídliště, délka úseku
cca 0,5 km.

Termín sběru: 28. 3. 2015

Lokalita: Haná, Vyškov

Úsek: řeka Haná od pěší lávky na Pazderně po silniční most na Joklově ulici, délka úseku 2,5 km v k. ú.Vyškov

Termín sběru: 28. 3.  2015

Sraz: na parkovišti u Zimního stadionu ve Vyškově

Lokalita: Rakovec, Rousínov

Úsek: čištění toku Rakovec v Rousínově

Termín: v jednání

Sraz: před areálem technických služeb, resp. ČOV Rousínov od ulice Kalouskova

Provoz Dolní Věstonice

Lokalita: Vodní dílo Nové Mlýny

Úsek: severní hráz a přirozený východní břeh v k. ú. Šakvice

Termín: 11. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u OČS Štinkavka

Akce proběhne ve spolupráci s MRS MO Dubňany.

Lokalita: Vodní dílo Nové mlýny

Úsek: severní hráz na svém k. ú Strachotín

Termín: 11. 4. 2015

Sraz: 9:00 hodin na začátku hráze ve Strachotíně

Akce proběhne ve spolupráci s obcí Strachotín (různé zájmové skupiny)

Lokalita: Vodní dílo Nové Mlýny

Úsek: jižní hráz a přirozený břeh na k. ú. Dolních Věstonic.

Termín: 11. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u OČS Dolní Věstonice

Akce proběhne ve spolupráci s Věstonickou Besedou.

 

Provoz Břeclav

Lokalita: Dyje, Břeclav

Úsek: oba břehy řekly Dyje v délce 1,8 km, délku úseku možno upravit podle počtu osob

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin sraz u Vídeňského mostu

Lokalita: Odlehčovací rameno Dyje

Úsek: levý břeh po proudu, délka úseku 3 km a pravý břeh proti proudu, délka 1,8 km, délku úseku možno upravit podle počtu osob

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u jezu Poštorná

Provoz Uherské Hradiště

Lokalita: Morava, Hejná

Úsek: řeka Morava v ř. km 171,200 – 175,600 a část ramene Hejné

Termín:  28. 3. 2015

Sraz:  most u Fatry, Napajedla

Zajištění účasti:   Rybářský spolek Napajedla

Spytihněv, Záhumení 442, 763 64 Spytihněv

ZŠ Napajedla
Komenského 268
763 61 Napajedla

Ředitelka: Mgr. Dana Pospíšilová,
E-mail: info@1zsnapajedla.cz

Junák, svaz skautů a skautek ČR
Sadová 1280, 763 61 Napajedla

Miloš Sudolský

e-mail lincoln@napskaut.cz

web: http://www.napskaut.cz

Lokalita: Burava, Pohořelický potok

Úsek : Burava od mostu na Topolnou po hospodářský most úsek cca 300m

Pohořelický potok od hospodářského mostu po zaústění do zatrubnění úsek cca 500m

Termín:  26 – 27.3. 2015

Sraz:  most u štěrkovny

Zajištění účasti:   Rybářský spolek Napajedla

Spytihněv, Záhumení 442, 763 64 Spytihněv

Dobrovolníci obcí Spytihněv

Lokalita: Brumovka

úsek :  Brumovka, obec Bylnice,  zastavěné území obce  cca 1,5 km

Termín :   28. 3. 2015

Sraz :  u koupaliště

Zajištění účasti : dobrovolníci z obce

 

Provoz Veselí nad Moravou

Lokalita: Velička, Kněždub

Úsek: od hospodářského mostu Kněždub – Žeraviny po silniční most Kněždub – Hr. Lhota, délka úseku 2,8 km

Termín: 28. 3. 2015

Sraz: hospodářský most Kněždub – Žeraviny

 

Závod Dyje

Provoz Blansko

Lokalita: Letovice

Úsek: břehy vodní nádrže Letovice, délka úseku cca 10,5 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin na pláži pod Vranovou

Akce proběhne ve spolupráci s MO MRS Letovice

Lokalita: Bělá

Úsek: břehy toku Bělá v úseku od Arboreta Šmelcovna po soutok se Svitavou, délka úseku cca 5 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u Arboreta Šmelcovna

Akce proběhne ve spolupráci s MO MRS Boskovice

Lokalita: Svitava, Svitávka – Lhota Rapotina

Úsek: břehy řeky Svitavy od obce Svitávka po obec Lhota Rapotina, délka úseku cca 6,5 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin, místo bude upřesněno

Akce proběhne ve spolupráci s MO MRS Boskovice

Lokalita: Svitava, Blansko

Úsek: břehy řeky Svitavy od jezu v Ráječku po jez Paulinka v Blansku, délka úseku cca 4,5 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin, místo bude upřesněno

Akce proběhne ve spolupráci s MO MRS Blansko

Lokalita: Svitava, Adamov

Úsek: břehy řeky Svitavy ve městě Adamov, délka úseku cca 3 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin, místo bude upřesněno

Akce proběhne ve spolupráci s MO MRS Adamov

Lokalita: Svitava, Bílovice nad Svitavou – Obřany

Úsek: břehy řeky Svitavy od jezu v Bílovicích po železniční most v Obřanech, délka úseku cca 4,5 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin, místo bude upřesněno

Akce proběhne ve spolupráci s MO MRS Brno 3

Lokalita: Sebránek a Semíč, Svitávka

Úsek: koryto toku Sebránek a Semíč v obci Svitávka, délka úseku cca 1,7 km

Termín: 1. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin, místo bude upřesněno

Akce proběhne ve spolupráci se ZŠ Svitávka

 

Provoz Jihlava

Lokalita: Jihlava

Úsek: oba břehy řeky Jihlavy po most na silnici Humpolecká, délka úseku 3 km

Termín: 28. 3. 2015

Sraz: v 9:00 hodin na starém mostě přes řeku Jihlavu na Havlíčkově ulici, vedle č. stanice OMV
Čištění řeky Jihlavy v Třebíči provedou technici provozu Jihlava 30. 3.

 

Provoz Dačice

Lokalita: Moravská Dyje, Dačice

Úsek: úsek Moravské Dyje v Dačicích mezi mostem Masarykova a mostem Nádražní. Čistit se budou zejména břehy u prodejny Lídl a autobusového nádraží.

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: na parkovišti u Homolkova mlýna

Provoz Brno

Lokalita: Svitava, Brno-Černovice

Úsek: od silničního mostu Černovická po silniční most Křenová

Termín: 21. 3. 2015

Úklid provede management PM.

Lokalita: Říčka, Brno-Líšeň

Úsek: Mariánské údolí od smyčky MHD po první vodní nádrž

Termín: 28. 3. 2015

Akce je tradiční brigádou TK Sokoli České tábornické unie. Předpokládaná účast 30 členů i s dětmi.

Lokalita: Svitava, Brno-Židenice

Úsek: od železničního mostu pod Jezem Radlas v Židenicích až po železniční most na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech.

Termín: 4. 4. 2015

Jedná se o tradiční úklidovou akci podél toku členy MRS MO Brno 3, předpokládaná účast několik desítek osob.

Lokalita: Svratka, Brno

Úsek: oba břehy od silničního mostu Kšírova po soutok Svratky se Svitavou, délka úseku 5 km, úsek řeky je lemován cyklostezkou a nachází se v k. ú. Komárov, Horní a Dolní Heršpice, Přízřenice

Termín: 19. 4. 2015

Jedná se o akci občanského sdružením Nová Akropolis. Předpokládá se účast cca 40 osob.

Lokalita: Svratka, Brno-Jundrov

Úsek: pravý břeh Svratky od silničního mostu Kamenomlýnská po jez Komín, délka úseku 3 km, úsek řeky je částečně lemován cyklostezkou a je situován v k. ú. Jundrov

Termín: duben, konkrétní datum zatím nebylo stanoveno

Akci zajistí volební uskupení strany zelených a nezávislých kanditátů Zelená pro náš Jundrov, předpokládaná účast cca 30 osob.

Lokalita: Svratka, Brno

Úsek: oba břehy od ulice Uhelná po ulici Kšírova

Termín:  4. 4. 2015

 

Provoz Znojmo

Lokalita: Dyje, VD Znojmo

Úsek: oba břehy Dyje od VD Znojmo po jez Oblekovice. Jedná se o úsek v zastavěném území, které jsou lemovány zahrádkami a cestičkami pro chodce, turisty, rybáře. Na úseku jsou tři jezy, jeden přítok (Gránický potok) a tři náhony.

Termín: v jednání

Sraz: v 9:00 hodin na levém břehu Dyje, před branou do areálu VD Znojmo

Lokalita: Dyje, Dobšice

Úsek: oba břehy Dyje od jezu Oblekovice po most Dyje. Úsek navazuje na předešlou lokalitu, nachází se z části v zastavěném území a z části ve volné krajině, je lemován cestičkami, cyklotrasou, pozemní komunikací. Nachází se na něm jeden náhon a dva přítoky (Dobšický potok, Leska).

Termín: v jednání

Sraz: v 9:45 hodin na levém břehu Dyje, u mostu v obci Dyje

Lokalita: Dyje, Tasovice

Úsek: oba břehy od mostu Dyje po most Tasovice. Úsek se nachází ve volné krajině a zahrádkářské kolonii. Je lemován rybářskými a polními cestami. Na úseku se nachází Tasovický jez, Tasovický náhon a jeden bezejmenný přítok. Od Dobšické lávky se jedná o evropsky významnou lokalitou.

Termín: v jednání

Sraz: v 9:00 hodin na levém břehu Dyje, pod mostem v obci Tasovice

Lokalita: Dyje, Krhovice

Úsek: oba břehy od mostu Tasovice po most Strachotice. Řeka v tomto úseku protéká volnou krajinou, je lemována rybářskými cestami a polnostmi. Na úseku je Krhovický jez dělící řeku do tří toků (Dyjsko- mlýnský náhon, Dyje, kanál Krkovice – Hevlín) a dva bezejmenné přítoky. Úsek je součástí programu Natura 2000.

Termín: v jednání

Sraz: v 9:00 hodin na levém břehu Dyje, pod mostem v obci Tasovice

 

Provoz Bystřice nad Pernštejnem

Lokalita: Bílý potok, Polička

Úsek: Bílý potok v k. ú. Polička v zastavěném území, délka úseku 8,3 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u ČOV Polička

Lokalita: Bobrůvka, Nové Město na Moravě

Úsek: Bobrůvky (loučka) v zastavěném území v k. ú. Nové Město na Moravě, délka úseku 3,7 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u ČOV Nové Město na Moravě

Lokalita: Bystřice, Bystřice nad Pernštejnem

Úsek: Bystřice v zastavěném území v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, délka úseku 3,3 km

Termín: 4. 4. 2015

Sraz: v 9:00 hodin u ČOV Bystřice nad Pernštejnem

 

Provoz Náměšť nad Oslavou

Lokalita: Jihlava, Ivančice

Úsek: řeka Jihlava v intravilánu obce Ivančice

Termín: 28. 3. 2015

Sraz: před MVE Ivančice, v 9 hod

Lokalita: Oslava, Velké Meziříčí

Úsek: břehy v intravilánu města Velké Meziříčí

Termín: 26. 3. 2015

Úklid provedou zaměstnanci ředitelství závodu Dyje ve spolupráci s provozem Náměšť nad Oslavou.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

 

 

 

11.3.2015 12.41, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Srpen 2018 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotoblog

více >

Přírodní rameno Dyje v lednickém areáluPřírodní rameno Dyje v lednickém areálu
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >