25. 10. 2020

Účast veřejnosti v posuzování vlivu staveb na životní prostředí vzroste

Novela zákona o EIA – posuzování vlivu staveb a dalších aktivit na životní prostředí, byla jedním z témat dnešního setkání ministra životního prostředí (MŽP) Richarda Brabce s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Informovala o tom mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Premiér Sobotka podle mluvčí také pochválil ministra Brabce za řešení krizového stavu v čerpání evropských peněz z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2007–2013, který za sebou zanechaly bývalé vlády. Ocenil také spolupráci MŽP s dalšími resorty na tzv. malé novele zákona EIA, díky které se podařilo ČR odvrátit hrozící zastavení čerpání dotací z fondů EU – zejména na dopravní stavby. Neméně pak vyzdvihl komunikaci ministra Brabce, kterému se po dlouhé pauze vzniklé za předchozích ministrů životního prostředí povedlo navázat dialog s občanskými iniciativami. Intenzivní komunikaci s nimi považuje předseda vlády za základní předpoklad pro fungování MŽP.

Zachráněné miliardy z evropských fondů

Největší prioritou ministra Brabce po jeho nástupu do úřadu se stala záchrana dříve nečerpaných prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Žalostný stav Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) i MŽP, který po sobě zanechala předchozí vedení MŽP, způsobily velké zpoždění v čerpání evropských prostředků. První odhady, které vyčíslilo nové vedení spolu s MMR, signalizovaly celkovou ztrátu evropských prostředků v letech 2013–2015 přesahující 25 miliard korun.

S nástupem ministra Brabce došlo k celkové reorganizaci práce SFŽP, zkrátily se lhůty posuzování evropských projektů, byly vyhlášeny výzvy na tzv. rychloobrátkové projekty (projekty s krátkou dobou přípravy i realizace, např. zateplení veřejných budov) a tzv. fázovací výzva (výzva, kdy část projektu bude realizována ze starého programovacího období a další část v novém). Z celkového počtu aktuálních 14 000 projektů byly identifikovány ty akce, které je třeba v rámci záchrany evropských prostředků ukončit. Tyto projekty nyní budou nahrazeny akcemi, které je s jistotou možné zrealizovat do konce roku 2015 z prostředků EU. Zrychlí se čerpání programu a zároveň se eliminuje riziko, že projekty, které se nestihnou, budou muset žadatelé zaplatit ze svého. „Díky novým opatřením a krizovému řízení jsem přesvědčen, že se podaří snížit původně očekávanou ztrátu prostředků z OPŽP v letošním roce ze zhruba 14 miliard korun na méně než 9 miliard korun, a v roce příštím z očekáváných 5 miliard na nulu. Celkově tak dokážeme zachránit 10 miliard korun, které mohou být investovány do užitečných projektů,“ uvedl ministr Brabec.

Nový OPŽP – více peněz na životní prostředí v ČR

V Bruselu čeká nyní na schválení i nový Operační program Životní prostředí. „Prioritami pro čerpání evropských dotací v novém období zůstanou zejména ochrana vod, ovzduší a přírody, úspory energie a samozřejmě i prevence vzniku odpadů. V novém programovém období měla ČR původně mít k dispozici v přepočtu necelých 70 miliard korun, tedy téměř o polovinu méně, než tomu bylo doposud. Na poslední chvíli se podařilo v rámci jednání na úrovni ČR a Evropské komise přidat novému OPŽP o 71 milionů eur navíc, tedy skoro 2 mld. korun. Z nově přidělených prostředků bude 51 mil. eur rozděleno na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Peníze půjdou zejména do projektů na čištění odpadních vod. Zbývajících 20 milionů eur zvýší objem financování projektů zaměřených na energetické úspory,“ sdělil dnes médiím ministr Brabec.

Novela zákona o EIA – rychlá transpozice evropského práva a příprava nové úpravy zákona

Po dnešním setkání premiér Sobotka vyzdvihl i práci ministra Brabce v oblasti novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Čekání na uvedení české legislativy do souladu s evropskou trvá téměř 10 let. ČR tak před několika měsíci hrozilo okamžité zastavení evropských dotací ve výši až 100 miliard korun, a to zejména v investicích na dopravní stavby.

„Žádná z bývalých vlád nebyla schopna se dohodnout na nové podobě zákona tak, aby zajistila soulad s evropským právem. Současná koaliční vláda má jedinečnou a poslední možnost hrozící postihy odvrátit. V září se novela dostane k projednání do Poslanecké sněmovny, kde samozřejmě očekávám velkou debatu. Aby bylo ale definitivně zabráněno hrozícím sankcím ze strany Evropské komise, musí novela začít platit už od 1. ledna 2015,“ upozorňuje ministr Brabec.

Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobě výtky především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. Ministerstvo životního prostředí zapracovalo řešení těchto výtek přímo do zákona EIA a uvedlo tak celou právní úpravu v oblasti EIA do souladu s evropským právem.

Mezi hlavní změny tak patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a verifikační stanovisko, tzv. coherence stamp, které v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově bude stanovisko EIA závazné pro další povolovací orgány a účastníci řízení budou mít možnost odvolat se i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Na druhé straně bude ale omezen počet subjektů, které se mohou domáhat soudní ochrany. Lhůta pro rozhodnutí soudů bude nově zkrácena na 90, resp. 150 dní.

Ministerstvo životního prostředí spolu s dalšími resorty, především s MMR, souběžně intenzivně pracuje na zásadní koncepční změně právní úpravy povolování záměrů zahrnující posuzování vlivů na životní prostředí, územní a stavební řízení, která by mohla začít platit už v lednu 2016.

„Celý systém povolování staveb v ČR je především nutné zjednodušit a zásadně zkrátit – podobně, jako je tomu v některých evropských zemích, např. v Německu. Nová úprava je založena na integraci veškerých řízení vedoucích k povolení záměru. Výsledkem by bylo jediné povolení vedoucí k realizaci záměru, tudíž by došlo k minimalizaci opravných prostředků a správních žalob a tím i ke zkrácení a zlevnění celého řízení. To vše stále za zajištění účasti široké veřejnosti v celém procesu. V minulosti se o této změně hodně hovořilo, ale nikdo ji nedokázal realizovat. Uděláme vše proto, aby se to podařilo této vládě,“ nastiňuje budoucí změny zákona ministr Brabec.

Na závěr dnešní návštěvy obdržel premiér Bohuslav Sobotka darem od ministra Brabce novou aplikaci do chytrých telefonů pro všechny milovníky přírody. Aplikace BioLog slouží všem zájemcům o přírodu a funguje jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR. Zapisovat je možné živočichy, rostliny a houby, kteří se vyskytují ve střední Evropě. Aplikace umožňuje lokalizovat a popsat pozorování druhů přímo v terénu, přidat fotografii a uložit vše do tzv. chytrého mobilu. Vybraná pozorování je možné odeslat do databáze výskytu druhů, kterou spravuje AOPK, nebo exportovat pro vlastní využití a vyhodnocení.

Více informací: http://www.ochranaprirody.cz/aopk-cr-informuje/aktuality/nova-mobilni-aplikace-zaznamenejte-sva-pozorovani-primo-v-terenu-a-pomozte-tak-chranit-prirodu/

Zdroj a foto: MŽP

29.7.2014 13.55, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6