22. 9. 2020

Třetí etapa prevence před povodněmi začala

V současné době byla zahájena III. etapa programu Podpora prevence před povodněmi. Připomíná to týdeník Zemědělec s tím, že prioritou je vybudování dalších opatření především na zvýšení schopnosti zadržování vody v povodí.

V praxi jde například o řízené rozlivy a vodní nádrže s retenčními prostory v oblastech s významným povodňovým rizikem. Cílem je zajistit, aby se v případě povodní rozlila voda v takových oblastech, kde není zástavba a kde nezpůsobí větší škody, jak informoval ředitel odboru komunikace ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

Třetí etapa Programu prevence před povodněmi bude stát přibližně 4,5 miliardy korun, přičemž v prvních dvou letech budou financovány zejména projektové práce pro významné a rozsáhlé stavby protipovodňových opatření, jejichž příprava je časově i finančně náročná.

O aktuálních i dlouhodobých tématech z oblasti vodního hospodářství hovořil nedávno v Chomutově s vedením státního podniku Povodí Ohře a zástupci obcí regionu ministr zemědělství Marian Jurečka. V posledních 15 letech se totiž nejen v tomto regionu řeší především protipovodňová ochrana a odstraňování povodňových škod na vodních stavbách a tocích. „Dobře vím, jak je pro spolupráci důležité mít dostatek informací, a proto považuji za nutné, aby se správci povodí pravidelně setkávali s představiteli obcí a měst. V tomto roce budu v podobných návštěvách pokračovat i v dalších regionech. Povodí Ohře postihly v minulých letech lokální přívalové povodně s devastujícími následky a Ministerstvo zemědělství svým dotačním programem finančně podpořilo 143 akcí v hodnotě téměř 800 milionů korun,“ řekl ministr.

Při usnadnění výstavby protipovodňových staveb hrají podle něj významnou roli samosprávy v regionech. Mohou totiž zásadním způsobem pomoci při majetkoprávním vypořádání pozemků, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci protipovodňových opatření.

V předchozích etapách programu Prevence před povodněmi vzniklo přes 800 staveb za více než 15 miliard korun. O jejich efektivnosti se lidé mohli přesvědčit naposledy v roce 2013, kdy i nedokončené protipovodňové stavby významně přispěly k omezení povodňových škod na veřejném i soukromém majetku. Jedním z účinných nástrojů na ochranu před povodněmi jsou i pozemkové úpravy. V roce 2013 jich bylo dokončeno 244 téměř za 1,2 miliardy korun, z toho bylo 700 milionů korun použito na cesty a protierozní, protipovodňová a ekologická opatření.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

19.1.2015 8.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4