3. 8. 2020

Tipy na vodní výlety: Vodní mlýn ve Slupi

Ojedinělou exkurzi do historie mlynářství v našich zemích skýtá návštěva vodního mlýna ve Slupi, národní kulturní památky zhruba 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Absolvovala jí i redakce portálu Naše voda a připravila z ní pro vás fotoreportáž i videoreportáž. Foto – klikni zde!

Mlýn je po rozsáhlých rekonstrukcích plně funkční a jeho návštěva tak upoutá množstvím pohybujících se strojů v ukázkovém provozu. V obytných prostorách je umístěna nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století. Památka získala první místo v národní soutěži Gloria Musealis.

Dějiny vodního mlýna ve Slupi jsou spojeny s vývojem rozsáhlého krhovicko-jaroslavického vodního náhonu, který po staletí spoluutvářel vodní poměry povodí Dyje na hranici Moravy a Rakouska a vtiskl svou pečeť tvářnosti jihomoravského pohraničí. Náhon sloužil jako zdroj pohonné síly pro čtyři mlýny: Neslovice, Micmanice, Slup, Oleksovičky a k napájení rybníků v celém povodí. Ves Slup (ve středověku zvaná Čule) se připomíná již v roce 1228, první zpráva o mlynáři ve Slupi je doložena k roku 1512 z dochované listiny ženského cisteriánského kláštera v Oslavanech. V 16. a 18. století byl slupský mlýn jedním z největších na Moravě. Od roku 1810 se stal svobodným statkem ve vlastnictví mlynářských rodů až do roku 1945. Poslední majitelé získali mlýn v roce 1946 jako konfiskát, vnesli ho jako družstevní podíI do JZD a v roce 1970 darovali československému státu.

Budova mlýna náleží mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty svého druhu na našem území. Původně šlo zřejmě o gotickou stavbu. V první čtvrtině 17. století byla budova radikálně přestavěna v pozdně renesančním stylu. Pozdější úpravy a přestavby objektu nenarušily ve svém celku tuto základní přestavbu a dnes je tedy budova mlýna ojedinělou památkou renesančního užitkového stavitelství. Z iniciativy brněnského památkového úřadu byl slupský mlýn zařazen v roce 1953 do památkové údržby kraje. Teprve v 70. letech však vyvrcholilo úsilí o jeho obnovu a uchování jako kulturní památky I. kategorie a mlýn převzalo do své správy Technické muzeum v Brně. Zajistilo rozsáhlé stavební úpravy celého objektu, opravu renesanční výzdoby mlýna, rekonstrukci základních prvků interiéru a vybudovalo v něm stálou expozici mlynářské techniky.

Mlýn je možné navštívit v období od dubna do října každý den kromě pondělí v době od 9.00 do 17.00 hodin, poslední prohlídka začíná v 16.00 hodin, v době od 12.00 do 13.00 hodin je polední přestávka. Ceny jsou příjemné, základní vstupné na osobu činí 60 korun a snížené pro děti či důchodce 30 korun.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

27.7.2015 10.31, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6