25. 6. 2024

Termíny zkoušek k získání osvědčení EU o kvalifikaci vůdce a člena posádky plavidla

Státní plavební správa vyhlašuje termíny zkoušek pro rok 2023 k získání plných a zúžených oprávnění k výkonu funkce vůdce a člena posádky plavidla na základě novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. SPS to uvedla ce svém dokumentu.

Podání žádostí k jednotlivým zkouškám bude možné až po nabytí účinnosti novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, tedy od 1. března 2023. K tomuto datu budou na webových stránkách plavebního úřadu k dispozici veškeré potřebné formuláře. Stávající formuláře nelze k přihlášení na zkoušku použít.

Součástí této informace je vymezení vodních cest, na kterých získaná oprávnění umožňují výkon funkce vůdce a člena posádky plavidla.

Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky – plné oprávnění (EU)

Plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce na vodních cestách

  • České republiky,
  • jiného členského státu Evropské unie,
  • smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  • státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně,
  • státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Průkaz způsobilosti – zúžené oprávnění (ČR)

Zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky (včetně vůdce plavidla) umožňuje výkon této funkce pouze na

plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie, tedy na vodních cestách České republiky s výjimkou vodního toku Labe od říčního kilometru 949,1 (Přelouč) po říční kilometr 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) a vodního toku Vltavy od říčního kilometru 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labem, včetně výustní částí soutoku Berounky po přístav Radotín,
vojenském plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nebo plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty a
převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky.

Pořádající pobočky:

Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 004 Praha 7
Místo konání – zasedací místnost pobočky Praha

Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín 6
Místo konání – zkoušková a zasedací místnost pobočky Děčín

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Lékařský posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

Konkrétní místo konání praktické zkoušky pro získání Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla bude žadatelům upřesněno po uzávěrce žádostí. Absolvování praktické zkoušky není vázáno na úspěšně složenou teoretickou zkoušku.

Termín a místo konání praktické zkoušky pro získání Průkazu způsobilosti vůdce plavidla ČR bude stanoveno individuálně.

Datum zkoušky Zkouška Forma zkoušky Místo
konání
Pořádající pobočka SPS
ST 19.04.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 20.04.2023
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 21.04.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 26.04.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
PÁ 28.04.2023
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 21.06.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 22.06.2023
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 23.06.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 28.06.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 29.06.2023
8:30 hod
Odborník na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 30.08.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Praha Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Praha Praha
ČT 31.08.2023
8:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Praha Praha
PÁ 01.09.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 06.09.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 07.09.2023
8:00 hod
Odborník na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Praha Praha
ST 25.10.2023
8:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Praktická Praha-Holešovice/
Litoměřice
Děčín
ČT 26.10.2023
8:30 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci vůdce plavidla Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 26.10.2023
10:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 26.10.2023
10:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Děčín Děčín
ČT 26.10.2023
10:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Děčín Děčín
PÁ 27.10.2023
8:30 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Děčín Děčín
ST 01.11.2023
8:00 hod
Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla k vedení plavidla pomocí radaru Praktická Praha-Holešovice Praha
ČT 02.11.2023
8:00 hod
Odborník na přepravu cestujících Praktická SPS-pobočka Praha Praha

Pořádající pobočka:

Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov
Místo konání – zasedací místnost pobočky Přerov

Žádost s předepsanými doklady je nutno podat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky. Lékařský posudek nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti.

Termín a místo konání praktické zkoušky pro získání Průkazu způsobilosti vůdce plavidla ČR bude stanoveno individuálně.

Datum zkoušky Zkouška Forma zkoušky Místo
konání
Pořádající pobočka
ÚT
16.05.2023
9:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
16.05.2023
9:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
16.05.2023
9:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT 25.05.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT
05.10.2023
13:00 hod
Osvědčení EU o kvalifikaci člena posádky – lodník EU, kormidelník EU Teoretická
(písemná)
SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT
05.10.2023
13:00 hod
Průkaz způsobilosti – lodník ČR Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ČT
05.10.2023
13:00 hod
Oprávnění k obsluze plovoucího stroje – strojmistr Teoretická (písemná) SPS-pobočka Přerov Přerov
ÚT
31.10.2023
8:00 hod
Průkaz způsobilosti – vůdce plavidla ČR Teoretická (písemná, ústní) SPS-pobočka Přerov Přerov

 

Platí do: 31. 12. 2023

Zdroj: SPS, ilustrační foto

1.2.2023 9.04, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony, Lodní doprava

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2