25. 5. 2020

Terezín získá do dvou let protipovodňovou ochranu proti dvousetleté povodni

Ministr zemědělství Petr Bendl a generální ředitel Povodí Ohře Jiří Nedoma za účasti ministra obrany Alexandra Vondry, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové, starostky města Růženy Čechové i dalších hostů dnes slavnostně zahájili budování protipovodňové ochrany Terezína.

Podle Bendla jde o největší protipovodňovou investici na řece Ohři. „Ministerstvo zemědělství i Povodí Ohře se dlouhodobě snaží naplňovat vládní prioritu, kterou je protipovodňová ochrana. Na prevenci před povodněmi v povodí Ohře je vyčleněno na roky 2007 až 2013 celkem 550 milionů korun,“ konstatoval ministr.

Oblast Litoměřicka, která v minulosti trpěla ničivými povodněmi, přitom považuje ministerstvo i Povodí Ohře za prioritní a strategickou. Ochranu Terezína zajistí hráze, mobilní stěny, ale především citlivá rekonstrukce historického vojenského opevnění města. Celkové náklady na protipovodňová opatření jsou téměř 137 milionů korun.

Budoucí protipovodňovou ochranu města lze rámcově rozdělit na dvě části podle chráněných území, a to na centrální část města (Velká pevnost) a na východníčást města na pravém břehu Ohře. Dělení souvisí s rozdílnou úrovní ochrany, centrum města bude mít ochranu na úroveň hladiny při kulminaci povodně z roku 2002 na Labi (dvousetletá povodeň) a východní část Terezína pak na úroveň padesátileté povodně na Labi a Ohři. Terezín ohrožuje nejen velká voda z Ohře, ale také povodeň, která se do města dostane zpětně Ohří z nedalekého Labe.

„Ochrana Terezína představuje nesporně stavbu veřejně prospěšnou a je plně v souladu se studií proveditelnosti. Navíc vzhledem k tomu, že v místě  stavby je památková rezervace, museli jsme ochranu města před povodněmi navrhovat citlivě s ohledem na historické opevnění. To bude logicky využito a zakomponováno do moderní a účelné ochrany před povodněmi,“ zdůraznil Nedoma.

Hlavní parametry protipovodňové stavby:

– délka ochranných hrází:                   2 143 m

– délka mobilních stěn:                          300 m

– rekonstrukce nábřežních zdí:        1  293  m

Mezi nejdůležitější akce protipovodňové prevence na Ohři patří ochrana města Bohušovice na Ohří (náklady 63,9 milionu korun), která by měla být dokončena v roce 2013, vodní dílo Janov II s náklady ve výši 28,3 miliony korun, které má být dokončena také v roce 2013, naopak letos bude podle plánů dokončena protipovodňová ochrana Sokolova s náklady 15,3 milionu korun a Královského Poříčí v ceně 7,6 milionu korun.

Naše voda

25.1.2012 14.50, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31