21. 5. 2019

Tématu znečištění vody se dává v poslední době větší důraz

O rovinách spolupráce Asociace pro vodu ČR (CzWA) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR hovořil v rozhovoru pro týdeník Zemědělec David Stránský, předseda výboru CzWA.

Minutý týden jste podepsali se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR memorandum o spolupráci. Co bude pro vaši asociaci konkrétně znamenat?

Pro nás to bude znamenat zefektivnění spolupráce se Sdružením oborů vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), což je velmi důležité. Budeme tak schopni své odborné poznatky, které v asociaci vznikají a přenášíme je také do zahraničí, protože jsme členem mezinárodní asociace pro vodu, lépe dostávat i do praxe v České republice. To je zásadní z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a dostupnosti vodního hospodářství a kvalitní pitné vody pro všechny.

Spolupracovali jste se SOVAK dlouhodobě. Uvedl jste, že by se spolupráce měla zefektivnit, kde konkrétně?

Zefektivnění spolupráce by se mělo projevit ve více oblastech. Týká se to zejména vzdělávání, kde určitý deficit všichni cítíme a mělo by se to zlepšit Pak je to v přenosu informací, kde jsme se dohodli, že budeme vysílat své zástupce na naše konference a dané informace si budeme cíleně předávat, a pak je to o diskusích. V tuto chvíli jsme schopni diskuse s provozovateli a vlastníky vodovodů a kanalizací, protože mnozí z nich jsou našimi členy. Domnívám se, že na základě tohoto memoranda vzniknou konkrétní témata, která budeme diskutovat a budeme se snažit je propagovat.

Podílíte se svými projekty také na problematice zadržováni vody v krajině?

Asociace pro vodu dlouhodobé pracuje v oblasti zadržování vody ve městech, není to však otázka globálního efektu v České republice, kde jsou zásadní zemědělské plochy. Nicméně ve městech je to velmi důležité z hlediska prevence lokálních povodní a hlavní opatření z hlediska klimatické změny. V době, kdy zažíváme vyšší teploty a sucha, je důležité ve městech spojovat zeleň a vodu a využívat ji jako klimatické opatření.

Věnuji se vaše projekty i krajině?

Co se týká krajiny, spíše se zaměřujeme na správné postupy hospodařeni z hlediska znečištěni vody. S tím souvisejí určité projekty, v této chvíli jsou spíše v počátečních stadiích, věnujících se znečištění vodních toků fosforem a eutrofizací. To následně souvisí i se zadržením vody v krajině, byť nepřímo, není to hlavní cíl, ale samozřejmě potřebujeme zelené pásy kolem řek, správnou zemědělskou praxi a podobně.

Zjišťujete, že se tato hospodaření z hlediska znečištění vody zlepšuje?

Minimálně, co vidím z diskusí a konferencí, protože to těžko mohu hodnotit na nějakých statistických číslech, lidé z Agrární komory CR a ze Státního pozemkového úřadu zásadně mluvili o těchto problémech. Proti minulosti se to lepší minimálně v tom, že se tomu dává větší důraz.

Mohl byste připomenout, co je základem činnosti asociace?

Asociace pro vodu ČR, která je součástí mezinárodní organizace, sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. Předmětem činnosti české asociace je zejména výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu, odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů, přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR, vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě, aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti a podobné.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto (podpis memoranda) SOVAK ČR

 

 

31.10.2017 8.39, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2