17. 7. 2019

Tématem konference Vodní nádrže 2015 bude i sucho

Vliv sucha na vodní ekosystémy, problematika koupacích oblastí či jakost vody vodní nádrže Vranov jsou některé z témat konference Vodní nádrže 2015, kterou pořádá Povodí Moravy ve dnech 6. a 7. října v Brně. Informovala o tom mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Konference je letos zaměřená hlavně na vliv fosforu na kvalitu vody v nádržích a na erozi zemědělské půdy a její význam pro zanášení nádrží. Právě eutrofizace nádrží, eroze, transport a zdroje živin je v posledních letech velmi často diskutovaným problémem, a to nejen v odborných kruzích. Těší se i značné mediální pozornosti a postupy řešení a dosažené výsledky jsou se zájmem sledovány také širokou veřejností.

Konferenci s mezinárodní účastí pořádá už potřetí Povodí Moravy ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností v Brně v hotelu OREA Voroněž a dosud se na ni přihlásilo na 200 účastníků. Konference získala záštity ministra zemědělství, ministra životního prostředí a radního Jihomoravského kraje.

Konference je určená pro odborníky i laickou veřejnost. Zájemci se můžou přihlásit ještě do 25. září prostřednictvím formuláře na stránkách: vodninadrze.pmo.cz.

Podrobný program konference:

Úterý 6. října 2015

 

7:30 – 9:00      Registrace

9:00     Úvod konference

Zástupci PM, SMP CZ, MZe

_____________________________________________________________________

Blok č. 1: Vliv sucha na vodní ekosystémy a lidskou spotřebu

 

9:30     Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

Marton D., Starý M., Menšík P., Paseka S.

9:50     Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

Menšík P.

10:10   Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Rožnovský J., Kohut M.

 

10:30   Přestávka na kávu

_____________________________________________________________________

Blok č. 2: Správa vodních nádrží

 

10:50   BIOSEALING – technologie zatěsňování průsaků sypaných hrází

Rupp D., Pazdírek O.

11:10   Vodárenská nádrž Hriňová – 50 rokov prevádzky vodnej stavby

Sýkora R., Ič T.

11:30   Modelový výzkum bezpečnostních přelivů VD Ludkovice a VD Bojkovice

Satrapa L., Králík M., Zukal M.

11:50   Využití malých vodních nádrží pro transformaci povodňových průtoků

Tlapák V., Šálek J., Pelikán P., Pilařová P.

12:10   Vodohospodářské dluhy a dluhy jiných ve vztahu k nádržím

Broža V.

 

12:30   Oběd, přestávka

 

13:45   Slovo partnera konference – komerční prezentace SMP CZ

_____________________________________________________________________

Blok č. 3: Eroze a sedimenty, péče o krajinu

 

13:55   Studie ochrany půdy a vody v povodí Jihlavy – návrh opatření a modelová účinnost

Konečná J., Karásek P., Podhrázská J., Fučík P.

14:15   Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v ČR

Krása J., Jáchymová B., Bauer M., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Bečička M.

14:35   In-stream phosphorous retention and sedimentary phosphorous release
in agricultural headwater streams

Weigelhofer G.

15:10   Rybniční sediment – nový pohled na recyklaci živin v zemědělské krajině

Potužák J., Duras J., Kröpfelová L., Šulcová J., Chmelová I., Benedová Z., Novotný O.

15:30   Hodnocení sedimentů a částic v nádržích ve vztahu k eutrofizaci

Jan J., Borovec J., Hubáček T.

 

15:50   Přestávka na kávu

____________________________________________________________________

Blok č. 4: Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin

 

16:10   VN Vranov a možnosti řešení jakosti vody

Kosour D., Duras J., Hanák R.

 

16:20   Detailní monitoring odnosu fosforu do VD Vranov

Fiala D.

16:30   Jakostní model povodí VD Vranov

Hanák R., Ryšavý S.

16:50   Wastewater treatment in Austria

Überreiter E.

17:20   Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Hejzlar J., Znachor P., Sobolíková Z., Rohlík V.

17:40   Mapping phosphorus in the Czech Republic: Towards sustainability

Rocha J. L., Kočí V.

18:00   Co je nového kolem fosforu?

Duras J.

18:20   Představení české fosforové platformy

 

19:00   Společenský večer

_______________________________________________________________________

Středa 7. října 2015

 

8:30 – 9:00      Posterová sekce

_____________________________________________________________________

Blok č. 4 – pokračování: Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin

 

9:00     Vliv zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží – případová studie VN Stanovice

Bartošová L., Beránek J.

9:20     Změna vstupu fosforu do vodárenské nádrže Švihov a jejího povodí v období rekonstrukce ČOV Pelhřimov

Dobiáš J., Duras J., Forejt K.

9:40     Bylo by možné zlepšit stav povrchových vod rychleji?

Očásková I.

10:00   Vliv intenzivního klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice

Zahrádka V., Mikulcová P.

 

 

10:20   Přestávka na kávu _______________________________________________________________________

Blok č. 5: Plánování v oblasti vod – plány dílčích povodí

 

10:40   Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce?

Opatřilová L.

 

_____________________________________________________________________

Blok č. 6: Speciální ochrana povodí – vodárenské nádrže a koupací oblasti

 

11:00   „Koupací oblasti“ ČR a problémy s jejich vymezováním

Pumann P.

11:20   Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody

Adámek Z., Jurajda P.

11:40   Farmaka našich vod

Liška M., Soukupová K., Koželuh M.

12:00   Screening emergentních polutantů v povrchových vodách pomocí pasivních vzorkovačů

Kodeš V., Grabic R.

12:20   Může složení rybí obsádky ovlivnit zdravotní stav ryb ve vodárenských nádržích?

Jelínková E., Krechler I., Navrátil S., Palíková M.

12:40   Závěr konference

 

13:00   Oběd

 

Zdroj a ilustrační foto: Povodí Moravy

 

 

15.9.2015 12.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4