17. 10. 2019

Technologická agentura ČR zkoumá možnosti ochrany před pohybem přírodních hmot

Nové technologie ochrany životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot zkoumá v rámci projektu ALFA Technologické agentura ČR (TAČR). Portál Naše voda o tom informoval Jaroslav Pařenica ze společnosti KOEXPRO OSTRAVA.

Tato společnost je totiž spoluřešitelem uvedeného projektu spolu s VŠB TU Ostrava (Fakultou bezpečnostního inženýrství, Fakultou Hornicko – geologickou a Fakultou energetiky a informatiky). Cílem projektu v období let 2011 až 2013 je výzkum a vývoj, modelové ověřování, popř. ověřit „in situ“ metodicky i vývojem konkrétní technické prostředky, technologie, organizační opatření i metodické postupy, které zlepší podmínky ochrany životního prostředí a obyvatel před důsledky nežádoucích přesunů – pohybů hmot, zapříčiněnými přírodními vlivy. Základní směry řešení projektu, které tvořily zadání spoluřešiteli, byly rozčleněny do tří výzkumně – vývojových oblastí: oblast záplav (vybřežování), oblast půdní eroze a oblast sesuvů půdy.

Při charakteristice projektu bylo zdůrazněno, že výzkum a vývoj metodiky i ochranných prostředků a technologií proti negativním účinkům pohybujících se přírodních hmot měl charakter integrovaného a multidisciplinárního výzkumu s velkým počtem činností. Jedná se o matematické modelování, numerické simulace, měření v terénu, laboratorní zkoušky a testy, až po návrhy a konstrukci technických prostředků a zařízení, vývoj a propracování technologií ochrany území i sídel. Dále se jednalo o vypracování metodik sloužících pro podporu činnosti institucí (hasičský záchranný sbor, představitelé státní a obecních správ atd.) podílejících se na prevenci proti nežádoucím přírodním jevům, jakož i metodik pro řešení situací v jejich průběhu a po jejich ukončení a likvidaci následků, to vše za pomoci výpočetní techniky.

Součástí výzkumně – vývojových prací spoluřešitele bylo rovněž posouzení lokalit na území Moravy ohrožovaných vybřežování, erozí a sesuvy. Na základě těchto prací byla vybrána pilotní území, u kterých se připravovalo, popř. bude připravovat instalace PPO, protierozních a protisesuvných opatření. Pro tyto lokality jsou zpracovány pilotní investiční záměry a následně virtuální investiční záměry, které jsou technicky, technologicky, nákladově porovnávány s realizačními projekty „klasického stavebního provedení“.

Podrobnější informace o zmiňované technologii lze nalézt také na: http://www.koexpro.cz/protipovodňová ochrana

Naše voda

26.7.2013 15.00, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3