30. 5. 2020

Také Povodí Moravy zítra zahájí provoz plavebních komor Baťově kanálu

Na konci dubna je Baťův kanál připraven na odemykání nové plavební sezóny. Povodí Moravy tak odstartuje provoz plavebních komor už v pátek 28. dubna. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Veřejnost tak bude moci využít spuštění provozu komor o jeden víkend dříve. Správce vodní cesty navíc prodlouží denní provoz plavebních komor. „Vedle dřívějšího zahájení komorování jsme se v letošní sezóně rozhodli rozšířit komorovací hodiny, tedy dobu, po kterou bude v plavebních komorách přítomna obsluha pro veřejnost, a to na čas od 9.30 až 18.00 hodin“, popisuje změny ředitel plavební cesty Baťův kanál Pavel Cenek. Zatímco v roce 2013 proplulo plavebními komorami v průměru 2195 lodí, v roce 2016 to bylo téměř o tisícovku více – 3084.

Přípravy na letošní sezónu zahájilo Povodí Moravy hned po konci té předchozí. „Na začátku prosince jsme opravili nápustné zařízení plavební komory Petrov. Opravili jsme česle na vtoku do válcového stavidla a samotné válcové stavidlo. Do dnešní doby jsme vyčistili dolní a horní zhlaví (tedy prostory chodu vzpěrných vrat a nápustných zařízení) na plavební komoře Petrov, Strážnice I., Strážnice II. a Vnorovy II., Vnorovy I., Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Nedakonice, Kunovský les, Staré Město, Huštěnovice, Babice a Spytihněv. Odtěžili jsme nánosy z rejd plavebních komor Vnorovy I., Veselí nad Moravou a Uherský Ostroh. V současnosti odtěžujeme bahno a štěrk z plavební komory Nedakonice, abychom zajistili potřebnou plavební hloubku,“ vyjmenovává Cenek. Před začátkem sezóny vodohospodáři stihli ještě vyvěsit nové označení plavebních komor, uskutečnit zdravotní probírku břehových porostů i další předsezónní práce. „Po nedávných silných větrných poryvech obzvláště v jižním úseku vodní cesty jsme ještě odstranili polámané a vyvrácené dřeviny z plavební dráhy,“ doplňuje vedoucí provozu vodní cesty Čestmír Daňhel. Přípravy na zdárný průběh plavební sezóny přišly Povodí Moravy na 7 milionů korun.

S přípravami pomohla i Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou a provozovatel Moravské lodní dopravy Jan Šulc. Tři desítky žáků uklidily odpadky na plavební cestě v celkové délce 9,6 km. Z úseku od plavební komory Veselí nad Moravou po plavební komoru Vnorovy I. nasbírali více než třicet pytlů odpadu. Do akce se zapojili v rámci úklidu toků My pro vodu – voda pro nás. Žáci a pedagogové Církevní základní školy se takto podílí na předsezónním úklidu každoročně. Povodí Moravy dodalo pytle, rukavice, občerstvení a zabezpečilo odvoz a likvidaci odpadu.

Udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu je trvalý úkol správců vodních cest.  Povodí Moravy, s.p. je dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, správcem vodní cesty řeky Moravy a Průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona provádí Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti, v rámci svých povinností práce na vodní cestě související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

27.4.2017 18.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31