5. 12. 2021

21.3.2021 7.01, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

SZIF: Krajinné prvky ovlivňují míru eroze i zadržování vody

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude v příštích letech mimo jiné také dotačně podporovat krajinné prvky, například v rámci navrhovaného programu „Neproduktivní investice na podporu biodiverzity – tvorba krajinných prvků s vazbou na biodiverzitu a krajinu“.

Píše se o tom v informačním přehledu SZIF. V současné době má přitom každý zemědělec či uživatel zemědělské půdy povinnost evidovat krajinné prvky v LPIS – systému evidence využití zemědělské půdy. V současné době je na zemědělské půdě evidováno zhruba 231 mokřadů, 38 876 solitérních dřevin, 64 228 skupin dřevin, 23 příkopů, 1 649 stromořadí, 383 teras, 20 326 mezí a 681 travnatých údolnic (údaje z roku 2018). Reálné množství všech typů krajinných prvků je ovšem několikanásobně větší. Podle jejich umístění na pozemku se dále prvky rozdělují na vnitřní a vnější krajinné prvky. I když se evidují oba zmíněné typy, množstvím převládají ty vnitřní. Důvod je jednoduchý, vztahují se na ně platby vázané na plochu, na jejich vlastní výměru. Vnitřní krajinný prvek je ze všech stran obklopen zemědělsky obhospodařovanou půdou, jednou nebo více kulturami, nebo jedním či více uživateli. Přitom se žádným svým okrajem nedotýká vnější krajiny, která je definována jako les, obec, silnice či jiná nezemědělská kultura. Nové vnitřní krajinné prvky téměř nevznikají. Pouze se velmi důkladně evidují ty stávající. Naopak vzniká stále více nových vnějších krajinných prvků. Budují je obce, spolky, Státní pozemkový úřad či jiné subjekty. Jejich nejčastější podobou jsou mokřady a stromořadí. Ty jsou ale vyloučeny z plochy produkční krajiny, a tím i plateb vázaných na plochu.

Jaká je funkce krajinných prvků? Nic neprodukují, ale přitom napomáhají členění krajiny, její mozaikovitosti, biologické rozmanitosti. Čím více je ekosystém složitý, členitý a pestrý, tím je stabilnější. Bohužel také zároveň hůře obhospodařovatelný lidmi. Tedy pravým opakem toho, o co člověk usiluje – snadnou a levnou produkci. Jedna z hlavních funkcí prvků v krajině je jejich úloha při koloběhu vody. Vodu stékající po spádnici mohou např. meze, budované naopak po vrstevnici, zastavit. Napomáhají tak jejímu lepšímu zasakování do hlubších vrstev půdy. Voda vypařovaná porostem na mezi následně ochlazuje ovzduší. Krajinné prvky významně ovlivňují rovněž erozi půdy. Další funkcí krajinných prvků je podpora zachování biologické rozmanitosti. Převážně pro volně žijící organizmy, které je využívají jako úkryt, místo k hnízdění, hledání potravy, orientaci v krajině a jiné. Různorodé drobné krajinné struktury v zemědělské krajině jsou jako „krajinné prvky“ předmětem společenského, právem chráněného zájmu k jejich zachování v původním stavu bez nežádoucích vlivů lidské činnosti. Proto je nutné věnovat jejich ochraně patřičnou pozornost.

Z výčtu ekologicky významných krajinných prvků je podporováno v probíhajícím programovém období Programu rozvoje venkova (PRV) jen zalesňování a údržba krajinotvorných sadů. V současné době se však připravují i zcela nové intervence. Funkčně nejblíže krajinným prvkům bude možno žádat o podporu v rámci intervence „agrolesnictví“ na orné půdě, nebo travním porostu. Samotné krajinné prvky bylo, je a bude také možné realizovat v rámci společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách realizovaných Státním pozemkovým úřadem. Rovněž financovaných z PRV. Další možností podpory tvorby krajinných prvků je Program péče o krajinu v gesci Státního fondu životního prostředí. Krajské samosprávy dočasně financují krajinné prvky dotacemi pro myslivce.

SZIF, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

21.3.2021 7.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2021 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2