22. 9. 2020

SVS zrekonstruuje vodovod v Klášterci nad Ohří, České Lípě a Hodkovicích nad Mohelkou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí rekonstrukci dožilých úseků vodovodů v Klášterci nad Ohří, v ulici Osvobozená, v České Lípě, v ulici Jáchymovská a v Hodkovicích nad Mohelkou, v ulicích Tyršova a Smetanova. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ulici Osvobozená v Klášterci nad Ohří se nachází vodovod z oceli DN 80, uvedený do provozu v roce 1956. Vodovodní řad je dožilý, silně inkrustovaný a poruchový, z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulici Osvobozená v rozsahu od křižovatky s ulicí Ciboušovskou po křižovatku s ulicí Petlérskou. Stavbou bude dotčen intravilán obce, kde zástavbu tvoří domy o jednom až dvou nadzemních podlažích. Dotčena bude místní komunikace v ulici Ciboušovská a chodník z živičného krytu a betonové dlažby v ulici Osvobozená. Stávající potrubí bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v odpovídající dimenzi a v původní trase a niveletě, tj. litinovým potrubím DN 80 mm. Celková délka rekonstruovaného řadu činí 191,5 metrů. Rekonstrukce potrubí bude probíhat bezvýkopově – metodou berstlining. Vodovodní řad bude  při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno přepojením na provizorní vodovod. Vlastní práce začnou v týdnu od 6. srpna 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.

V České Lípě, v ulici Jáchymovská, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v celkové délce 343 metrů, pro cca. 350 napojených obyvatel. Předmět stavby je provedení rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulici Jáchymovské v České Lípě. Ocelové potrubí DN 250 bylo postaveno v roce 1989 a je velice inkrustované a poruchové. V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu za nové litinové potrubí DN 250 v délce 343 metrů, včetně přepojení 3 ks přípojek k panelovým domům a osazení nadzemního hydrantu. Stavba bude provedena klasickým otevřeným výkopem. Vodovod je uložen ve veřejných pozemcích převážně v zelené ploše. Na několika místech vodovod křižuje místní komunikace a chodníky. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2018. Stavební práce začaly 23. července 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 29. října 2018.

V Hodkovicích nad Mohelkou, v ulicích Tyršova a Smetanova, probíhá rekonstrukce dožilých úseků vodovodu v délce 415,5 metrů pro cca. 100 napojených obyvatel. Stavba je prováděna v koordinaci s městem Hodkovice nad Mohelkou, které připravuje související investiční akci na obnovu dotčených komunikací. V ulici Tyršova se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 80 z roku 1920. Potrubí je zastaralé, poruchové a zkorodované. V ulici Smetanova se nachází vodovodní řad rovněž z litiny avšak v dimenzi DN 60, uvedený do provozu také v roce 1920, a dále pak úsek ocelového potrubí DN 20. I zde je potrubí zastaralé, zkorodované a silně inkrustované. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. V uvedené lokalitě se rovněž nachází kanalizace z kameniny průměru DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Rekonstrukce řadu „1“ v ul. Tyršova bude prováděna v úseku z ul. Sametová přes křižovatku s ul. Smetanova až k objektu č.p. 480, kde bude ukončena. Rekonstrukce bude provedena z polyetylenového potrubí PE d90. Rekonstrukce řadu „2“ v ul. Smetanova bude prováděna v úseku z křižovatky s ul. Tyršova až k objektu č.p. 488, kde bude ukončena. Rekonstrukce bude provedena z polyetylenového potrubí PE d63. Rekonstrukce řadu „3“ v ul. Smetanova bude prováděna v úseku z křižovatky s ul. Tyršova až na křižovatku s ul. Liberecká, kde bude napojena na stávající vodovodní řad. Rekonstrukce bude provedena z polyetylenovhého potrubí PE d90. Na všech řadech bude provedeno přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. V celé délce je rekonstrukce prováděna ve výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude 5 ks nových provozních podzemních hydrantů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. června 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Vlastní stavební práce začaly ve 24. kalendářním týdnu, dle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4. měsíců od předání staveniště, tj. do 4. října 2018.

Naše voda, plánek lokality (Klášterec nad Ohří) SVS

24.7.2018 6.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4