20. 9. 2020

5.3.2019 5.45, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zrekonstruuje půl kilometru kanalizace v Jablonci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Jablonci nad Nisou, ul. Panenská, provede rekonstrukci dožilé kanalizace v celkové délce 554 metrů. Informoval o tom mluvčí společnosti Mario Böhme.

V uvedené lokalitě se nachází stoka z různého materiálu a dimenze. V ulici Panenská (v zeleném pásu) se jedná o úsek betonového vejce BE 300/450, betonové roury DN 400 a DN 500, a části z kameninových trub DN 400, v celkové délce cca 185 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka ve špatném technickém stavu, tvoří se kaverny, chybí části stěn, a povrch je značně zkorodovaný. Dále kanalizace pokračuje v prudkém lesním svahu úsekem betonového vejce v dimenzi 500/750 a 600/900 v délce 368 metrů a napojuje se do hlavní stoky dimenze 600/900 v ulici Liberecká. Na trase podchází trať ČD, tramvajovou trať a silnici. Potrubí je ve velmi špatném technickém stavu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k obnově stoky v celkové délce 554 metrů. Hlavní řad vede zelení od ulice Družstevní k ulici Panenská a dále pokračuje lesem pod tratí ČD a pod tramvajovou tratí Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou, podchází důležitou komunikaci Liberecká a končí na štěrkové cestě. Druhý řad se nachází v horní části lesa, třetí řad je podél ulice Panenská. Stavba neomezí dopravu v ul. Liberecká, neomezí ani tramvajovou trať a vlakovou trať.

Nové stoky budou železobetonové v profilu DN 600 obložené čedičem a kameninové v profilu DN 400 a 300. V místě křížení stoky s tramvajovou tratí, s tratí ČD a pod komunikací Liberecká bude stávající stoka opravena sanací zatažením sklolaminátového rukávce do betonového vejčitého profilu 600/900. Součástí rekonstrukce kanalizace je i rekonstrukce revizních šachet a přepojení všech nalezených funkčních přípojek kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. ledna 2019. Dosud probíhaly přípravné práce (kácení, štěpkování), vlastní stavební práce by měly začít v následujících dnech, a to v závislosti na klimatických podmínkách. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Naše voda, zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

5.3.2019 5.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2