2. 12. 2020

9.8.2018 5.10, Rubrika: Vodovody a kanalizace

SVS zrekonstruuje kanalizaci v Železném Brodu a části Liberce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraní v Železném Brodě, v lokalitě Jiráskova nábřeží, kanalizační výusť a zároveň dojde k rekonstrukci dožilého úseku stoky, a v Liberci, v ul. Dr. M. Horákové, proběhne další etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Cílem rekonstrukce v Železném Brodu je odvedení splaškových odpadních vod na ČOV Železný Brod, které dosud volně vytékají do řeky Jizery nečištěnou kanalizační výustí JB40, a to zaústěním do nově vybudované čerpací stanice odpadních vod, která přečerpá odpadní vodu kanalizačním výtlakem do nové šachty, ze které odpadní voda bude gravitačně odtékat do kanalizační stoky zakončené čistírnou odpadních vod. Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti JB40 a rekonstrukce betonové stoky. V rámci stavby bude vybudována čerpací stanice odpadních vod (dále ČSOV), která bude čerpat odpadní vody z kanalizační stoky v současné době zakončené kanalizační výustí JB40. ČSOV bude odvádět odpadní vody do kanalizační stoky, která je zakončená čistírnou odpadních vod (ČOV) Železný Brod.

Součástí nové ČSOV bude také výstavba nového souvisejícího kanalizačního vedení, nového zděného pilíře pro rozváděč spolu se souvisejícím přívodem elektrického nízkého napětí a hlavní domovní skříně. Výstavba nového vedení stoky bude probíhat v otevřené pažené rýze. Rekonstrukce betonové kanalizační stoky vejčitého profilu a dimenze 400/600 mm bude probíhat bezvýkopovou technologií. Stoka je v současné době ve špatném technickém stavu, je popraskaná, netěsná, má kaverny a částečně posunuté spoje. Předmětem je také výstavba nového výustního objektu, odlehčení a bezpečnostního přepadu ČSOV, která bude také probíhat v otevřené pažené rýze. Dále je součástí stavby odstranění stávajících betonových schodů. Vlastní stavební práce začaly 31. července 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 25. listopadu 2018.

Rozsáhlejší akcí je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Liberci, v ulici Dr. M. Horákové. Tam budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 445 metrů a kanalizace v délce 442 metrů. Stavba je koordinována se Statutárním městem Liberec (oprava komunikace třídy Dr. M. Horákové, úsek ul. U Potůčků – Mostecká – rekonstrukce vozovek a chodníků, vč. rekonstrukce dešťových stok a odvodnění komunikace). Dále je stavba koordinována se společností Innogy Česká republika. V ulici Dr. Milady Horákové je kanalizace z roku 1910 z  kameniny o vnitřním průměru 300 mm ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je staticky narušená, silně zkorodovaná, popraskaná, netěsná a s protispády. Vede tu také vodovodní řad z litiny vnitřního průměru 300 mm (z roku 1964), z litiny 100 mm (z roku 1654) a z oceli 100 mm (z roku 1959). Je dožilý, inkrustovaný a poruchový. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v ul. Dr. M. Horákové, což je frekventovaná místní asfaltová komunikace ve vlastnictví města. S ohledem na koordinaci investičních akcí města spolu s rekonstrukcí plynovodu bylo nutné stavbu rozdělit do etap.

První část stavby proběhla v roce 2016 (kdy proběhla část, zahrnující rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Dr. M. Horákové mezi křižovatkami s Melantrichovou a Hradební ulicí) a další část stavby byla rozdělena na dvě etapy, kdy I. etapa proběhla v roce 2017, zahrnující rekonstrukci vodovodu v úseku mezi ul. Hradební a U Potůčku a v Čechově ul. před most přes Lužickou Nisu. Aktuálně zahajovaná stavba představuje II. etapu. Jedná se o rekonstrukci v úseku od křižovatky s ulicí U Potůčku za křižovatku s ulicí Mosteckou. Propoj vodovodního řadu zasahuje rovněž do Mostecké ulice.

V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě jednotné stoky za použití kameninových trub DN 600 KT v délce 442 metrů, k přepojení domovních přípojek DN 150 až DN 400 v celkové délce 41 metrů, a ke zrušení stávající stoky DN 600 v délce 342,5 metrů, včetně odbourání stávajících šachet do úrovně 2 metrů pod terénem a zasypání. Dále bude vybudován vodovodní řad z tvárné litiny DN 300 tLT v délce 425 metrů a propoj řadu DN 200 v délce 20 metrů, přepojení vodovodních přípojek v celkové délce 45,0 metrů a vybourání 3 ks stávajících vodovodních šachet, vč. zaplavení stávajícího řadu DN 300 LT v délce 310 metrů.

Stavba je koordinována se Statutárním městem Liberec (oprava komunikace třídy Dr. M. Horákové, úsek ul. U Potůčků – Mostecká – rekonstrukce vozovek a chodníků, vč. rekonstrukce dešťových stok a odvodnění komunikace). Dále je stavba koordinována se společností Innogy Česká republika. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. srpna 2018, vlastní stavební práce začaly v těchto dnech a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. února 2019.

Naše voda, plánek lokality (Železný Brod) SVS

 

 

9.8.2018 5.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Prosinec 2020>>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3