19. 10. 2018

SVS zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v Teplicích a vodovody v Ústí nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další dvě investiční akce – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Tyršově ulici a rekonstrukci vodovodů v Ústí nad Labem, v ulici Na Kohoutě. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Předmětná betonová kanalizace v Teplicích je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Stoka neznámého stáří je silně zkorodovaná a popraskaná. V souběhu s ní v osové vzdálenosti 0,5 – 2,5 metru je veden litinový vodovod z roku 1945, jehož rekonstrukce je zahrnuta do téže stavby. V rámci investiční akce SVS bude stávající stoka zrušena vybouráním, včetně zrušení čtvercových šachet na trase a zrušení přípojek uličních vpustí a přípojky ze dvora parkoviště. Bude nahrazena novou stokou v  délce 134 metrů, na trase bude nově pět kruhových šachet. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi domovních vodovodních a 14 kanalizačních přípojek a propoje na navazující stávající řady a stoky. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. února 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny nejpozději do 31. května 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

V městské části Ústí nad Labem – Skorotice, v ulici Na Kohoutě se zástavbou panelových domů je vodovod z roku 1984 v nevyhovujícím technickém stavu, zkorodovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Kanalizace vedená v této lokalitě mimo trasu vodovodu je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech šesti domovních vodovodních přípojek, osazení podzemních hydrantů a napojení na navazující stávající vodovod. I zde je investorem stavby SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. března 2017. Stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad 12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 6. srpna 2017.

Naše voda, plánek lokality (Teplice): SVS

10.3.2017 2.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >