25. 11. 2020

SVS zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v Teplicích a vodojem v Lestkově

Další dvě investiční akce zahajuje v současné době Severočeská vodárenská společnost (SVS). Jde o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Josefa Suka a Křičkově v Teplicích a náhradu nevyhovujícího vodního zdroje pro Klášterec nad Ohří – Lestkov. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V dotčených ulicích v Teplicích je splašková kanalizace tvořena kameninovým potrubím. Stoka byla uvedena do provozu kolem roku 1930 a podle kamerové prohlídky je dnes ve špatném technickém stavu, vykazuje praskliny a lokálně kaverny v šachtách.  V souběhu s ní je v menší hloubce uložena dešťová kanalizace ve vlastnictví města, tvořená úseky z betonu vnitřního průměru 400 mm a betonu vejčitého profilu  600/1050 mm, která je rovněž ve špatném stavu. Obě stoky jsou zaústěny do jednotné kanalizace v ulici Pod Doubravkou. V Křičkově ulici je litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1945, jehož souběžná rekonstrukce je zahrnuta do stejné akce SVS.

V rámci investiční akce SVS dojde ke zrušení oddílného kanalizačního systému. Stávající dešťová stoka bude zrušena, stávající splašková kanalizace bude odstraněna a nahrazena jednotnou stokou v celkové délce 515,13 metrů.  Součástí stavby je rekonstrukce a přepojení stávajících 56 domovních kanalizačních přípojek, vybudování 29 nových přípojek uličních vpustí a propoje na navazující stávající stoky. Budou přepojeny stávající domovní vodovodní přípojky a realizovány propoje na navazující stávající řady. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (9. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace.

Druhou akcí je náhrada nevyhovujícího místního vodního zdroje pro Lestkov, jenž je částí města Klášterec nad Ohří. Do vodojemu Lestkov bude přes čerpací stanici napojeno nové výtlačné vodovodní potrubí, připojené na rozváděcí řad mezi Kláštercem nad Ohří a Rašovicemi. Současné zásobování pitnou vodou v Lestkově je problematické. Tvoří jej dvě jímací zařízení s chlorováním (studna ve zděném objektu, s čerpací stanicí a vodojemem, sloužící pro spodní část Lestkova a pro dva nejvýše položené objekty je dodávána voda z jímacích zářezů přes akumulační jímku) a svodné i rozváděcí řady. Byly uvedeny do provozu vesměs v roce 1910. Vodou z těchto místních zdrojů jsou zásobováni připojení obyvatelé a rozsáhlý chov dobytka, kvalita vody však není vyhovující. Dochází zřejmě k průsakům povrchových vod a v době vydatných dešťů dochází k zákalu vody. V suchých letních měsících je pak nutné vzhledem k menší vydatnosti zdrojů a kvalitě vody tuto do vodojemu zavážet cisternami. Vzhledem k tomu SVS rozhodla o náhradě nevyhovujícího vodního zdroje.

V rámci investiční akce SVS bude vybudováno nové vodovodní potrubí, které bude napojeno na rozváděcí řad mezi Kláštercem nad Ohří a Rašovicemi. V blízkosti napojení bude vybudována posilovací čerpací stanice osazená dvojicí čerpadel a z ní povede výtlačné potrubí do vodojemu Lestkov. Trasa výtlaku povede převážně podél místní komunikace v nezpevněné krajnici. Dále bude vybudován propojovací řad mezi stávajícím vodojemem a vodovodem pro dva nejvýš položené objekty. Součástí stavby bude úprava vodojemu, s dostavbou armaturní komory 3,3 x 2,3 m, a přípojka nízkého napětí v délce 1285 m. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. února 2016. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017.

Naše voda, mapka lokality (Lestkov) SVS

 

 

24.2.2017 2.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6