19. 5. 2019

SVS zrekonstruuje kanalizaci a vodovod v Duchcově a kanalizaci ve Velkých Hamrech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Duchcově, v Tyršově, Zelenkově a Slepé ulici a rekonstrukci kanalizace ve Velkých Hamrech, v Hlavní ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v ulicích Tyršově, Zelenkově a Slepé odvádí splašky z lokality převážně bytových domů do sběrné stoky v Teplické ulici. Stoky byly uvedeny do provozu v letech 1958, 1970 a 1996, některé ale jsou neznámého stáří. Zejména betonové úseky jsou ve špatném stavu, jak prokázala kamerová prohlídka, silně zkorodované a popraskané, takže vznikají kaverny. Úsek v Zelenkově ulici je nevhodně vyspárován. V souběhu v osové vzdálenosti cca dva metry od kanalizace je veden litinový vodovod o vnitřním průměru 80 a 200 mm (z let 1955, 1960 a 1982). Je poruchový a navíc je v části trasy uložen nevhodně pod kanalizací. Jeho rekonstrukce je proto zahrnuta do téže stavby. V rámci investiční akce SVS dojde k vybourání stávající kanalizace i šachet a jejich náhradě. Součástí stavby je přepojení stávajících 36 domovních vodovodních a 44 kanalizačních přípojek, rekonstrukce 12 revizních šachet a propoje na navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, nejpozději do 2. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy.

Jednotná kanalizace v Hlavní ulici ve Velkých Hamrech je neznámého stáří  a ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – potrubí je popraskané a s vypadlými střepy, v důsledku čehož dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. SVS proto rozhodla o rekonstrukci, která bude rozdělena do dvou samostatných částí, protože jeden z úseků stoky již byl v roce 2015 pro havarijní stav rekonstruován. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 570 metrů kanalizace, součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce 13 kanalizačních šachet na trase. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou od 19. června a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 7. listopadu 2017.

Naše voda, plánek lokality (Duchcov) SVS

14.6.2017 3.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2