23. 7. 2019

19.4.2019 5.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

SVS zrekonstruuje v části Terezína a ve Výsluní vodovody

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Terezíně, v ulici Fučíkova, 316 metrů vodovodu a ve Výsluní na Chomutovsku dožilý úsek vodovodu v celkové délce téměř 200 metrů. Informoval o tom Jiří Hladík z tiskového oddělení SVS.

V Terezíně se v uvedené lokalitě nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 125, uvedený do provozu v roce 1940. Vodovod je již dožilý s rostoucím počtem poruch, a proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 316 metrů. Nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu průměru d110. Součástí stavby je přepojení všech domovních přípojek. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou metodou BERSTLINING, která spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí. Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. března 2019. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech montáží suchovodu a výkopem montážních jam. V těchto dnech probíhá zatažení potrubí. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 8. června 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Ve Výsluní na Chomutovsku pak bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v celkové délce téměř 200 metrů pro 30 napojených obyvatel. Stavba je prováděna v koordinaci s městem, které plánuje provést kompletní obnovu povrchů. V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1967. Vodovod je již dožilý s rostoucím počtem poruch, zároveň město Výsluní připravuje kompletní obnovu povrchů, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Kanalizace byla v uvedeném úseku vybudována v roce 1993 z kameninových trub DN 300. Je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci tak nevyžaduje. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 193,90 metrů, a to v úseku mezi č.p. 40 a č.p. 63 a dále rekonstrukce části bočního řadu k č.p. 10. Rekonstrukce bude provedena ve stávajících trasách. Stavba proběhne výkopově, tj. pokládkou nového potrubí v pažené rýze. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. Stavbu koordinujeme s městem Výsluní a jeho plánovanou obnovou povrchů. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

SVS, Zdroj informací o důležitých uzavírkách (Terezín): http://mapa.dopravniinfo.cz

 

 

19.4.2019 5.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4