26. 5. 2019

SVS zmodernizuje ČOV v Klášterci nad Ohří a zrekonstruuje vodovod v Chřibské

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v Klášterci nad Ohří a v Chřibské odstraní tři kanalizační výusti a zrekonstruuje vodovod. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Na čistírnu odpadních vod v Klášterci nad Ohří s kapacitou 18 333 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou nyní přiváděny odpadní vody od cca 13 500 EO. Byla v letech 2005-2006 zrekonstruována a jde o mechanicko-biologickou ČOV se dvěma usazovacími nádržemi, se dvěma anoxickými selektory, denitrifikací, nitrifikací a chemickou eliminací fosforu. Ukazuje se, že je zapotřebí zajistit stabilnější kvalitu odtoku v obsahu celkového fosforu a dusíku. V rámci investiční akce SVS proto bude doplněna instrumentace osazením nových analyzátorů a sond. Co se týče obsahu fosforu, nový analyzátor zajistí optimalizaci dávky síranu železitého a stabilnější kvalitu odtoku. Pro udržení nitrifikace zajistí optimální řízení dodávky vzduchu do biologického stupně instalace nového analyzátoru a sondy, od které bude řízena interní recirkulace a tím se docílí stabilnější kvalita odtoku. Stavba bude probíhat za provozu. Jejím investorem je SVS, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 23. září 2017.

Stávající kanalizace v části města Chřibská pochází z roku 1902. Do kanalizace jsou z celkem 18 objektů včetně panelových domů odváděny odpadní vody a výústmi vyvedeny bez přečištění do Chřibské Kamenice.  Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. Dojde proto k podchycení stávajících výustí a k výstavbě navazujícího jednotného kanalizačního systému zakončeného na čistírně odpadních vod. V rámci investiční akce SVS bude vybudována nová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV), kanalizační výtlak a nová čistírna odpadních vod (ČOV) s kapacitou 450 EO (ekvivalentních obyvatel). K ČOV i ČSOV bude zřízena vodovodní přípojka (128 m) a přípojka elektro (161 m). Přepad vyčištěné vody bude gravitační kanalizací do vodoteče Chřibská Kamenice. Na ČSOV bude navazovat gravitační kmenová stoka A celkové délky 1 270 metrů, dojde i k rekonstrukci několika kratších úseků stávající kanalizace, rovněž bude rekonstruováno několik inkrustovaných litinových vodovodních řadů z roku 1911. Investorem stavby je SVS, stavební práce mají začít v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. 9. 2018.

Naše voda, plánek lokality (Klášterec) SVS

 

 

6.6.2017 3.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2