16. 2. 2019

SVS zajistí v Tuchořicích přepojení na kvalitní vodu a opraví řady v Cítolibech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) vybuduje zesilovací stanici v Tuchořicích a nahradí tak nevyhovující místní vodní zdroj a začne s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v Cítolibech, v ulici. B. Němcové. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající zásobování pitnou vodou v Tuchořicích s cca 530 připojenými obyvateli je problematické. V současnosti jsou zdrojem vody pro Tuchořice vrt TU2, zářezy „Arabela“, vodní zdroj „U vojáků“ a staré prameniště. Svodné řady ze všech vodních zdrojů jsou svedeny do úpravny vody Tuchořice, kde je osazena oduranovací jednotka. SVS rozhodla o náhradě tohoto nevyhovujícího vodního zdroje, a to zprovozněním odstaveného přivaděče v délce 1557 metrů z Liběšic do Tuchořic, který je u vodojemu Liběšice napojen na přívodní řad z úpravny vody Holedeč. V rámci investiční akce SVS bude v obci Tuchořice vybudována zesilovací stanice na vodovodu. Po realizaci propoje mezi přívodními řady a změně ve způsobu zásobování obce pitnou vodou budou všechny stávající místní vodní zdroje odstaveny. Zařízení na úpravu vody z úpravny vody Tuchořice bude demontováno a použito jinde. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 28. srpna 2017.

Kanalizační stoka z roku 1965 v Cítolibech, v ulici Boženy Němcové je podle kamerové prohlídky ve špatném technickém stavu – vykazuje korozi místy nad 50 %, praskliny, protispády a nevyhovující šachty.  Vodovod je tvořen úseky z azbestocementu a PVC (obojí z roku 1967) a z polyetylénu (z roku 2009). SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu. Část stávající trasy kanalizace a vodovodu bude zrušena, přípojky prodlouženy a přepojeny na zrekonstruované úseky kanalizace a vodovodu. Zrušený úsek kanalizace bude zapopílkován. Součástí stavby je rekonstrukce a přepojení stávajících 18 domovních vodovodních přípojek a 40 kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řady/stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, nejpozději do 30. září 2017.  Na stavbu SVS naváže plánovaná investiční akce městyse k obnově povrchu komunikace.

Naše voda, plánek lokality (Tuchořice) SVS

1.6.2017 3.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Vodlesa

Kalendář Akcí

<< Únor 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Fotoblog

více >

SUVENÝRY ZABAVENÉ PŘI DOVOZECH DO ČRSUVENÝRY ZABAVENÉ PŘI DOVOZECH DO ČR
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >