18. 5. 2021

SVS zahajuje tři investiční akce na obnovu vodohospodářské infrastruktury

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Teplicích, v Luční ulici, v Bohušovicích nad Ohří, v ulici Lípová a v Hrádku nad Nisou, v ulicích Zlatá výšina a Jílová jsou tři další investiční akce, které zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Teplicích, Luční ulici, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 124 metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 108 metrů, pro cca. 50 napojených obyvatel. Stavba je koordinována se související investicí města Teplice na rekonstrukci povrchu komunikace včetně spodní stavby komunikace. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1965. Řad je již dožilý a inkrustovaný. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené potrubím z betonu průměru DN 300 mm. Potrubí je ve špatném technickém stavu – je popraskané, s vysokou korozí, deformované, a tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí kanalizace ve stávající trase nahrazeno novým potrubím v délce 108 metrů, za použití kameninových trub průměru DN 300. Pro vodovod bude použito litinové potrubí průměru DN 80 v délce 124 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískové lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Zároveň dojde k výměně 2 ks revizních šachet. Investorem stavby je SVS, stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. dubna 2018.

V ulici Lípová v Bohušovicích nad Ohří se nachází vodovodní řad z roku 1969, tvořený úseky potrubí z azbestocementu průměru 80 až 100 mm a úsekem z polyetylenu průměru 63 mm. Řad je již dožilý a poruchový. V uvedené lokalitě se rovněž nachází kanalizace, je tvořena z betonu o průměru 600 mm, a do provozu byla uvedena v roce 1974. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, kaverny, zčásti je stoka zdeformovaná. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekontrukci kanalizace v délce 179 m a vodovodu v délce 174 m. V rámci investiční akce SVS bude v dané ulici vyměněna stoka v celkové délce 179 metrů za použití kameninového potrubí, a to od ulice Havlíčkova po Žižkovu ulici. V souběhu se stokou bude vyměněn i stávající vodovod. Pro rekonstrukci bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 174 metrů (úsek HDPE d90 v délky 117 m a úsek HDPE d110 v délce 57 m). Pokládka potrubí bude provedena do otevřeného zapaženého výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v celkovém počtu cca 21 ks. Rekonstruované vodovodní řady budou odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 22. července 2018.  Při této stavbě dojde ke koordinaci při úpravě asfaltových povrchů s městem Bohušovice nad Ohří. Město plánuje provést v celé šíři komunikace nový asfaltový povrch včetně všech konstrukčních vrstev.

V Hrádku nad Nisou, v ulicích Zlatá výšina a Jílová, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 250 metrů a kanalizace v délce 186,5 metrů. V ulici Zlatá výšina se nachází vodovodní řad z PVC průměru 90 mm, uvedený do provozu v roce 1985. Potrubí je z nekvalitního materiálu, často praská. V ulici Jílová se nachází vodovod z oceli průměru 70 mm, který pochází z roku 1900. Řad je zastaralý, inkrustovaný a zkorodovaný, a zároveň je již kapacitně a technicky nevhodný pro další nová napojení. V ulici Zlatá výšina se nachází betonová kanalizační stoka průměru 200 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí je popraskané, chybějí části stěn, je silně zkorodované a má netěsné spoje. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 250 metrů a kanalizace v délce 186,5 metrů.

V rámci rekonstrukce bude vyměněn vodovodní řad z potrubí HDPE DN 80 (vysokohustotní polyetylen průměru 80 mm) v délce 138 metrů (řad „1“) v ulici Jílová a HDPE DN 80 v délce 112 m (řad „2“) v ulici Zlatá výšina. Součástí rekonstrukce řadu je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci stoky v ulici Zlatá výšina. Stoka je navržena z kameninového potrubí průměru 250 mm v délce 177 m a propoj z kameninového potrubí průměru 250 mm v délce 9,5 m. Součástí akce je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení všech přípojek a stok z okolních ulic. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. března 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. 6. července 2018.

Naše voda, plánek lokality (Teplice) SVS

22.3.2018 3.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MOKŘAD TRIANGL V PRAZEMOKŘAD TRIANGL V PRAZE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<May 2021>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6