4. 7. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodů v Sychrově a České Lípě a kanalizace v Litoměřicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci dožilého a nekapacitního úseku vodovodu v Sedlejovicích, které jsou částí obce Sychrov, rekonstrukci vodovodu v České Lípě, v Sokolské ulici a rekonstrukci kanalizace v Litoměřicích, v Družstevní ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Část obce Sedlejovice je zásobována vodou z místního vodojemu vodovodem z litiny o vnitřním průměru 50 mm. Potrubí z roku 1910 je za hranicí životnosti, inkrustované, poruchové a nedostatečně kapacitní. Část jeho trasy navíc vede nevhodně po soukromých pozemcích. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci a vymístění ze soukromých do veřejných pozemků, převážně do zpevněných i nezpevněných komunikací. Kanalizace se v této lokalitě nenachází. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci pěti dílčích vodovodních řadů použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 934 metrů a průměru 63 mm v celkové délce 170 metrů. Součástí stavby je přepojení 31 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 11. listopadu 2017.

V Sokolské ulici v centrální části města Česká Lípa je vodovodní řad z roku 1926 z litiny vnitřního průměru 125 mm – vodovod vedený v  asfaltovém chodníku je dožilý – zkorodovaný, inkrustovaný a opakovaně poruchový – proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace v této ulici je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 110,5 metrů. Součástí stavby SVS je přepojení stávajících 10 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení rekonstruovaného úseku vodovodu na navazující řady. Investorem stavby je SVS, stavební práce mají začít od 1. srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017.  SVS provede rekonstrukci vodovodu v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města v Sokolské ulici – rekonstrukcí chodníku.

Stávající kanalizaci v Litoměřicích v Družstevní ulici tvoří dvě stoky. Stoka z kameniny byla uvedena do provozu v roce 1960. Je uložena v hloubce až 5,7 metru a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – zkorodovaná, popraskaná, zdeformovaná a s posunutými spoji. Stoka z betonu z roku 1970 je uložená v hloubce do 4,8 metru. Je bez závad, pouze šachty potřebují doplnit stupadla. Stoky jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci a chodníku. Ve vzdálenosti devíti metrů od stoky je uložen litinový vodovod v dobrém stavu, který výměnu nevyžaduje. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci dvou nevyhovujících úseků kanalizace. První začíná v blízkosti křižovatky Družstevní x Michalovická a končí v křižovatce Družstevní x Mládežnická. Druhý rekonstruovaný úsek je v křižovatce ulic Družstevní x Stránského. Kameninová stoka bude sanována v délce 58 metrů ve stávající trase bezvýkopovou metodou. Betonová stoka bude v otevřeném výkopu nahrazena vyšší dimenzí. Součástí stavby je zrušení části kameninové stoky zaplavením cementopopílkovou směsí, přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce revizních šachet na trase a propojení rekonstruovaných úseků na navazující stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do11. října 2017.  Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a s investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

Naše voda, plánek lokality (Sedlejovice) SVS

 

 

29.7.2017 5.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2