5. 6. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Roudníkách a Chomutově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukce dožilých úseků vodovodů v Roudníkách, místní části města Chabařovice a v Chomutově, v ulici Zdeňka Štěpánka. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Roudníkách se nachází vodovodní řad z litiny DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1954. Vodovod je značně zarostlý inkrusty a čím dál více poruchový. Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s investiční akcí města Chabařovice rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu bude provedena v celkové délce 689,54 metrů, a to převážně otevřeným výkopem. V délce 81 metrů bude použita bezvýkopová technologie Berstlining, která spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí. Nový vodovodní řad bude proveden z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN 10).

Stavba bude probíhat po etapách. Obyvatelé mají možnost se s podrobnostmi ke stavbě seznámit na veřejném projednání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. 7. 2018 od 16 hod. v kulturním domě v Roudníkách. Stavba je koordinována s investiční akcí města Chabařovice, které bude provádět celoplošnou obnovu povrchů komunikace. Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech pokládkou a instalací tzv. suchovodů, tj. náhradních vodovodů vedených po povrchu. Vlastní výkopové práce by měly být zahájeny v týdnu od 13. srpna 2018. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 5. měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 4. prosince 2018.

Předmětem rekonstrukce vodovodu v Chomutově jsou stávající vodovodní řady v ulici Zdeňka Štěpánka. Ulice Zdeňka Štěpánka se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi Palackého a Vršovců. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny DN 100 a DN 80, uvedeným do provozu v roce 1964. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové, z těchto důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Dále prověřila kamerová prohlídka kanalizaci, je tvořena potrubím z kameniny DN 200 a DN 300 z roku 1950. Stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stavbou bude dotčen intravilán obce, kde zástavbu tvoří vysokopodlažní převážně panelové domy. Dotčena bude místní komunikace v ulici Zdeňka Štěpánka a chodník z betonových dlaždic a trávník v ulici Zdeňka Štěpánka. Stávající potrubí bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v odpovídající dimenzi a v původní trase a niveletě. Celková délka rekonstruovaného řadu A činí 126,0 metrů za použití litinového potrubí DN 100 a délka řadu B činí 102,3 metry z litinového potrubí DN 80. Rekonstrukce potrubí bude probíhat výkopově. Přepojeno bude 8 ks přípojek. Podchod pod teplovodním kanálem bude řešen bezvýkopově, uložením litinového potrubí do ocelové chráničky. Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začnou cca. v polovině srpna. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.

Naše voda, plánek lokality (Roudníky) SVS

25.7.2018 5.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5