22. 10. 2018

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Novosedlicích a vodovodu a kanalizace ve Verneřicích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další dvě plánované investiční akce – v Novosedlicích, v ulici Střední, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu a ve Verneřicích, místní části města Hrob, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu a nevyhovující úseky kanalizace. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě v Novosedlicích se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z PVC průměru 90 mm, uvedeným do provozu v roce 1972. Řad je již dožilý, poruchový, a z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. V souběhu s vodovodem, ve vzdálenosti 1,5 metru, je vedena kanalizace, která je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu ve stávající trase. Rekonstrukce proběhne v úseku od napojení na stávající vodovod v ulici spojující ulici U Trati a Luční až po zakončení podzemním hydrantem 2 metry za poslední přípojkou v ulici Střední. Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí průměru DN 80 v celkové délce 316,38 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení 22 ks přípojek. Trasa rekonstruovaného vodovodu je vedena ve stávající komunikaci. Stavební práce budou zahájeny 16. dubna 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018.

Ve Verneřicích, místní části města Hrob, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 468 metrů a nevyhovující úseky kanalizace v délce 541 metrů, pro cca. 60 napojených obyvatel. V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80, uvedeným do provozu v roce 1964. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace z roku 1969. Stoka je tvořena potrubím z betonu vnitřního průměru DN 250 až 400. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, byly zjištěny kaverny, vysoká koroze a díry ve dně. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci ve stávající i nové trase. Stávající kanalizační stoka bude přeložena do komunikace a zahloubena. Stávající vodovodní řad bude místy přeložen do komunikace do souběhu s kanalizací. Stavbou budou dotčeny asfaltové a žulové komunikace včetně chodníku či zeleného pásu v intravilánu tvořeným převážně řadovými rodinnými domy se zahradou. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z litiny průměru DN 300 a DN 400 v celkové délce 541 metrů, pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny průměru DN 80 v celkové délce 468 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavební práce budou zahájeny do konce dubna a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 3. listopadu 2018.

Naše voda, plánek lokality (Novosedlice) SVS

 

13.4.2018 6.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >