1. 6. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Mostě

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Mostě, ve Hřbitovní ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu, na který je napojeno cca 100 obyvatel. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky ocelového potrubí vnitřního průměru DN 100 až DN 150, uvedeného do provozu roku 1973. Vodovodní řady jsou dožilé a často poruchové. Kromě toho část vodovodu prochází armaturní šachtou, kde je umístěn kanalizační výtlak a horkovodní potrubí. Tento úsek je potřeba vymístit. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 225,3 metrů. Stávající armatury umístěné ve šachtě budou přemístěny do nově navržené armaturní šachty, umístěné na pozemku Statutárního města Mostu. Velikost šachty je přizpůsobena velikosti přemísťovaných armatur (vodoměrná a redukční linka). V rámci rekonstrukce vodovodu bude na potrubí vysazena odbočka se šoupětem a záslepkou pro budoucí stavbu akce „Minimost“ (investor Statutární město Most, projektant Báňské projekty Teplice a.s.).

Potrubí v druhé části (od km 0,08815 – 0,21238) je vedeno po pozemcích již nyní zasažených trasou vodovodu, ale konfigurace trasy je upravena tak, aby v co nejmenší míře byla vedena pod komunikací v ulici Hřbitovní a současně respektovala budoucí bytovou zástavbu. Stávající vodovod bude odpojen včetně zrušení a zasypání armaturní šachty na odbočce pro EHCG a.s. (Rico Most). Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože, křížení s komunikacemi bude pomocí ocelových chrániček. Součástí stavby je přepojení všech současných vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Vlastní zemní práce budou zahájeny ve 14. týdnu a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. 15. června 2018. Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

20.3.2018 4.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5