20. 8. 2019

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Kryrech a kanalizace a vodovodu ve Štětí

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci dožilého vodovodu v Kryrech, v Hlavní ulici u hřbitova rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu ve Štětí, v ulici 1. máje a v části ul. Litoměřická. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ocelový vodovod vnitřního průměru 80 mm v uvedené lokalitě v Kryrech pochází z roku 1971. Je ve špatném technickém stavu, dožilý a poruchový. Řad je veden převážně v zeleném pásu a zčásti v asfaltobetonové komunikaci a betonovém chodníku v hloubce do dvou metrů.  Jde o pozemky soukromých vlastníků a komunikace města a SÚS Ústeckého kraje. V souběhu vedená betonová kanalizace (přítok na ČOV) z roku 1990 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce řadu v celkové délce 443,7 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou do konce srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Kanalizace z roku 1935 ve Štětí, v ul. 1. máje je tvořena úseky z různých materiálů a profilů: je z betonu vejčitého profilu 400/600 mm, z betonu vnitřního průměru (DN) 500 mm a z kameniny DN 400 mm. V přiléhající části Litoměřické ulice je stoka z roku 1977 z betonu DN 300 a 200 mm. Stoky jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka – zkorodované i nad 50 %, popraskané a netěsné, v důsledku čehož vznikají kaverny. V ul. 1. máje mezi křižovatkami s ul. Dlouhá a Palackého je veden rozváděcí vodovod z azbestocementu DN 80 z roku 1959. SVS rozhodla o současné výměně tří dílčích úseků dožilé kanalizace (stoka A, B, C) a vodovodu, který je z nevyhovujícího materiálu. Stoky a řad jsou vedeny v místních komunikacích. Součástí stavby je zrušení 166 metrů původní kanalizace zaplavením cementopopílkovou směsí, přepojení všech stávajících 25 domovních vodovodních přípojek a 66 kanalizačních přípojek a propoje zrekonstruovaných úseků na navazující stávající řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 6. prosince 2017. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality (Kryry) SVS

 

 

24.8.2017 9.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1