14. 8. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Železném Brodě

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Železném Brodě, v lokalitě Trávníky a Malé náměstí, dožilé úseky vodovodu a nevyhovující úseky kanalizace. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětem stavby je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a vodovodu. K rekonstrukci stávajících kanalizačních stok dojde v ulicích „Malé nám.“, „Jirchářská“, Železná“ a „Fr. Balatky“. V uvedených ulicích se nachází stoka z betonového potrubí v dimenzích DN 250 až DN 400, úsek z betonového vejce DN400/600, a dále pak úseky z kameniny DN 300. Kamerová prohlídka prokázala staticky narušené potrubí, chybí části stěn, stoka je netěsná a dochází k nátoku balastních vod.

Kanalizační stoky jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích (vlastník město Železný Brod a KSS LK). Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 431,10 m. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 (88,00 m) a DN 300 (343,10 m) vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Dále dojde k rekonstrukci kanalizační stoky v ulici „Zahradnická“. Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci „Zahradnická“ (vlastník město Železný Brod) a částečně (napojení do stávající stoky) v ul. Železná (vlastník KSS LK). Celková délka rekonstrukce kanalizační stoky je 167,50 m. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím rekonstrukce vodovodního řadu.

Dále dojde k rekonstrukci stávajících vodovodních řadů v ulicích „Malé nám.“, „Jirchářská“, Železná“, „Křížová“, „Hluboká“, „V Trávníkách“ a „Zahradnická“. Vodovodní řady jsou tvořeny potrubím z litiny v dimenzích DN 50 až DN 125. Vodovodní řady jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích (vlastník město Železný Brod a KSS LK). Celková délka rekonstrukce vodovodních řadů je 745,50 m + 7,0 m pro propojení stávajících vodovodních řadů. Rekonstrukce bude provedena z vodovodních hrdlových trub z tvárné litiny DN 150 (66,50 m) a DN 80 (679,00 m). Propojení stávajících řadů bude provedeno z TLTH DN 200 (2,5 m) a TLTH DN 125 (4,5 m). Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba je koordinována s dalšími plánovanými investicemi v uvedené lokalitě: obnova povrchů majiteli komunikací (město Železný Brod a Krajská správa silnic Libereckého kraje).

Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2018. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 23. listopadu 2018.

Naše voda, plánek lokality: SVS

4.6.2018 0.02, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6