16. 8. 2018

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Vroutku

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: Ve Vroutku, v ulicích Pod Hájem a Karlovarská, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu a nevyhovující úsek kanalizace. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě se nachází úsek vodovodu z azbestocementu průměru DN 150, pocházející z roku 1971, a úsek z litiny průměru DN 100 z roku 1973. Vodovod je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka úsek kanalizace z kameniny průměru DN 400 a úseky z betonu průměru DN 400 a DN 500. Stoky byly uvedeny do provozu v roce 1989. Potrubí vykazuje korozi nad 50 %, prasklin ve dně, a netěsné spoje. Z uvedených důvodů se rozhodla SVS k provedení rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávající kanalizace za nové potrubí z kameniny průměru DN 400 mm. Rekonstrukce bude realizována jednak výkopovou technologií v délce 64,0 metrů, tak i bezvýkopovou metodou sanační vystýlkou DN 400mm v délce 167,40 m a tím je rozdělena do dvou úseků. Celková délka rekonstruované kanalizace bude 231,40 metrů. Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu a přílož nového potrubí vedeného v komunikaci v majetku města Vroutek, SŽDC a PÚ, v celkové délce 367,70 metrů, vč. přepojení vodovodních přípojek. Stávající potrubí LTH DN 150 a 100 bude z výkopu odstraněno. Pro požární zajištění území bude osazen nový nadzemní hydrant H1 v ul. Karlovarská.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 22. srpna 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Naše voda, ilustrační mapka SVS

12.4.2018 6.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Srpen 2018 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotoblog

více >

Přírodní rameno Dyje v lednickém areáluPřírodní rameno Dyje v lednickém areálu
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >