16. 10. 2018

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Roudnici nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – v Roudnici nad Labem, Kratochvílově ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu a nevyhovující úsek kanalizace. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny průměru DN 200 z roku 1965. V souběhu s vodovodem je betonová kanalizace průměru DN 300 (v úseku od OK k Bille), uvedená do provozu roku 1929. Další úsek stoky (křižovatka s ulicí Švagrovského po ulici Na Rejdišti) je také tvořen betonovou kanalizací průměru DN 300 z roku 1930. Kanalizace vykazuje četné díry, korozi nad 50 %, a praskliny, ve špatném technickém stavu jsou také kanalizační šachty. Z uvedených důvodů se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávající kanalizační stoky za kameninové potrubí DN 300 v celkové délce 266,4 m, vč. přepojení domovních přípojek, přípojek od uličních vpustí, a propojení v prostoru OK. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodu za potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 119,3 m, vč. přepojení domovních přípojek. Součástí rekonstrukce je zároveň i výměna stávajících šoupat. Na rekonstruovaném řadu v ul. Kratochvílova je v současné době osazen podzemní hydrant, který bude rekonstruován a zůstane jako podzemní. Předpokládá se provádění otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z větší části uloženo do společného výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. února 2018, stavební práce začnou v týdnu od 9. dubna 2018 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2018. Stavba je koordinována s investiční akcí k obnově povrchů ve správě SÚS Ústeckého kraje. Dále v dotčeném území proběhne rekonstrukce plynovodu. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

2.4.2018 0.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >