3. 6. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Doksech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – v Doksech, Husově ulici, kde bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 386 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 147 metrů. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1969. Řad je dožilý a často poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené z kameninových trub o průměru 200 až 250 mm, které jsou rovněž z roku 1969. Potrubí má netěsné a posunuté spoje, v některých úsecích jsou trouby v protispádech, a spoje mají prorostlé kořeny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci stávajícího vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 386 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace budou použity kameninové trouby o průměru 300 mm v celkové délce 147 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. března 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech, podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 8. srpna 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

18.3.2018 7.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5