19. 7. 2019

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Děčíně a vodovodu v Doksech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Děčíně, Bezručově ulici, rekonstrukci vodovodu a kanalizace a v v Doksech, Družstevní ulici, rekonstrukci vodovodu. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v uvedené lokalitě v Doksech je tvořen potrubím z polyetylenu vnitřního průměru DN 90 mm, uvedeným do provozu v roce 1980. Potrubí je velice poruchové, jelikož bylo provedeno z nekvalitního materiálu. Proto rozhodla SVS o rekonstrukci. Zároveň byla provedena kamerová prohlídka kanalizace, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci stávajícího vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 212 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodního řadu A z materiálu PE-HD d90 začíná v km 0,0000 v ulici Družstevní podzemním hydrantem DN 80. Rekonstrukce vodovodního řadu pokračuje ulicí Družstevní proti spádu toku. V km 0,0975 je na řad napojen stávající vodovod PE 90 z ulice Štědrá. Rekonstrukce vodovodu končí v km 0,2120 napojením a stávající vodovod A 100 v křižovatce ulic Družstevní x Jiráskova. Při rekonstrukci bude přepojeno celkem 27 ks vodovodních přípojek, 1 propoj a napojen 1 nový podzemní hydrant H1 DN 80. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. března 2018 a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2018. Stavbu je koordinována s investiční akcí města Doksy, které plánuje obnovu povrchu komunikace.

V Děčíně se v uvedené lokalitě v souběhu s kanalizací nachází vodovodní řad, tvořený litinovým potrubím DN 100 mm, z roku 1963. Vodovod je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 500/750 mm. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, četné kaverny, a místy chybějící dno. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Celkově bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 199 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 184 metrů. V rámci investiční akce SVS bude původní potrubí kanalizace vyměněno za potrubí z oboustranně glazované kameniny DN400 a DN500. Součástí obnovy kanalizace bude i výstavba nových kanalizačních šachet a přepojení kanalizačních přípojek. Část kanalizace (šachty Š1, Š2 a Š3) je prováděna hornickým způsobem. Vodovod bude z tvárné litiny DN100. Součástí rekonstrukce vodovodu je i výměna podzemního hydrantu a přepojení vodovodních přípojek. Výměna potrubí bude probíhat ve společném výkopu. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v půlce dubna a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou města Děčín „Revitalizace Podmokel – etapa C“, stavba v úseku Š3 – Š4 tak musí být dokončena do 10. června 2018.

Naše voda, plánek lokality (Doksy) SVS

 

30.3.2018 6.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4