3. 7. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Českých Zlatníkách

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrekonstruuje v Českých Zlatníkách, jež jsou částí obce Obrnice, nevyhovující úsek kanalizace a dožilé úseky vodovodu, na který je napojeno cca. 80 obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky ocelového potrubí v dimenzích DN 63, DN 80 a DN 100. Vodovodní řady byly uvedeny do provozu roku 1964 a jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Dále se zde nachází úsek kanalizace z PVC průměru DN 200 z roku 1992. Potrubí vykazuje deformaci, ovalitu a praskliny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Dále se zde nachází kanalizace z PVC DN 250 z roku 2010, která je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stávající poruchové ocelové vodovodní potrubí bude nahrazeno potrubím z vysokohustotního polyetylenu HD-PE PE100 RC+ v celkové délce 396,6 m. Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny vodovodní přípojky v celkovém počtu 19 ks. Rekonstrukce vodovodního potrubí bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy. Součástí rekonstrukce je výměna tvarovek a armatur. Před realizací stavby budou odstraněny zpevněné povrchy, keře a živé ploty, které rostou přímo v trase vodovodu. Po realizaci budou zhotovitelem obnoveny povrchy do původního stavu včetně obnovy keřů a živých plotů.

Dále je předmětem stavby rekonstrukce stávající stoky splaškové kanalizace ve stávající trase. Kanalizační potrubí se nachází v celé délce v AB komunikaci/stání vozidel. Stávající porušené plastové potrubí PVC KG DN200 bude nahrazeno za nové PVC (KG, PVC-U) DN200 v celkové délce 24,0 m. Dále bude provedena úprava zhlaví stávající šachty SŠ2 – bude provedeno ubourání stávající šachty včetně kónusu a bude provedeno nové vyskládání z kanalizačních skruží včetně osazení nového rámu a poklopu. Na rekonstruovaném úseku se nenachází kanalizační přípojky. Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena v otevřeném výkopu. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou začátkem července a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 5. měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 20. září 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

13.6.2018 3.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2