14. 8. 2020

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Bečově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Bečově, v lokalitě k nádraží, bude zrekonstruován nevyhovující úsek kanalizace a dožilé úseky vodovodu. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovodní řady v uvedené lokalitě jsou z různého materiálu, profilu i stáří. Pocházejí z let 1961 až 1979, většinou jsou tvořeny z litiny průměru 80 až 150 mm, jeden úsek je ocelový, ten pochází z roku 1972. Řady jsou již dožilé a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, která byla uvedena do provozu v roce 1973. Je tvořena betonovým potrubím průměru 300 mm a potrubím z PVC průměru 400 mm. Potrubí vykazuje netěsné spoje a protispády. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající nivelitě a trase.

Stávající kanalizační bude nahrazeno potrubím z kameniny průměru DN 300 včetně revizních šachet. V rámci rekonstrukce kanalizace budou přepojeny veškeré stávající domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí v celkovém počtu cca 10 ks. Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena v otevřeném výkopu. Kanalizační potrubí se nachází v zeleném páse podél komunikace v délce od č. p. 189 po novostavbu. Rekonstrukce bude provedena v délce 130,9 metrů. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena ve stávajících trasách a stávajících výškách v celkové délce 1 114,1 metrů. Stávající vodovody budou nahrazeny novým vodovodním potrubím z vysokohustotního polyetylenu (HD-PE PE 100, SDR 17). Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny stávající vodovodní přípojky v celkovém počtu cca 40 ks. Rekonstrukce bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu. Před realizací stavby budou odstraněny keře a živé ploty, které rostou přímo v trase kanalizace a vodovodu. Po realizaci budou zhotovitelem vysazeny keře a živé ploty nové. Obnova povrchu bude provedena do původního stavu.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou koncem dubna a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště, tj. 15. července 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

26.3.2018 13.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2019>>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3